مجوز تاسیس مهدکودک

مجوز تاسیس مهد کودک
برای گرفتن مجوز تاسیس برتی مهدکودک ها بعد از محیا کردن شرایط لازم موسس مهد برای شرایط مربوطه را دارا باشد تا مجوز صادر شود.
در زیر به شرایط موسس میپردازیم.

شرایط عمومی موسس

    اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
    تابعیت جمهوری اسلامی ایران
    عدم اعتیاد به موادمخدر
    عدم سوء پیشینه کیفری
    داشتن تائیدیه صلاحیت فردی حراست
    داشتن کارت پایان خدمت یامعافیت برای برادران
    برخورداری از سلامت جسم و روان به تائید روان پزشک معتمد سازمان
    داشتن تائیدیه گزینش برای انتخاب اصلح

شرایط اختصاصی موسس

    دارا بودن تحصیلات کارشناسی یا بالاتر
    طی دوره های آموزشی مطابق بادستورالعمل آموزشی
    درصورت فقدان متقاضیان بامدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر ،افراد دارای مدرک تحصیلی کاردانی می توانند
    متقاضی تأسیس روستامهد ویامتقاضی تأسیس مهدکودک در مناطق کم برخوردارشهری باشند  .

تبصره : برای اشخاص حقوقی باید حداقل دونفر از اعضای هیأت مدیره دارای مدرک تحصیلی کارشناسی باشند.

تبصره: هشت سال سابقه کار مرتبط برای کارکنان بازنشسته یا بازخرید سازمان بهزیستی که حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم باشندمعادل مدرک کارشناسی محسوب می گردد.

/>
مطالب مرتبط: