مدرک مربیگری مهد کودک

مدرک مربیگری مهد کودک
تحصیلات لازم برای اینکه بتوان در مهد کودک به عنوان مربی مشغول به کار شد:
افراد با حداقل مدرک دیپلم، در صورت داشتن علاقه می توانند با گذراندن دوره های آموزشی تربیت مربی مهد کودک وارد این شغل شوند. این دوره ها در مراکز آموزشی علمی – کاربردی بهزیستی استان های مختلف و برخی از مراکز جهاد دانشگاهی برگزار می شود.
مطالب مرتبط: