مراحل ساخت لوستر با بطری پلاستیکی

مراحل ساخت لوستر با بطری پلاستیکی

مراحل ساخت لوستر با بطری پلاستیکی

 

قیچی ،هویه و سیم مواد لازم دیگه ای هست که نیاز دارین!

مراحل ساخت لوستر با بطری پلاستیکی

 

با استفاده از الگوی برگ طبیعی درختا تعدادی برگ کوچیک و بزرگ و به رنگای مختلف ببرین.

مراحل ساخت لوستر با بطری پلاستیکی

 

با هویه تیزی لبه ی برگارو  بگیرین و رگبرگ روشون ایجاد کنین.

مراحل ساخت لوستر با بطری پلاستیکی

 

با چسبوندن چند برگ روی سیم یه شاخه بسازین.

مراحل ساخت لوستر با بطری پلاستیکی

 

با کمک یه تکه از تنه ی استوانه ای بطری و مقداری سیم یه فریم برای لوستر بسازین و شاخه ها رو بهش آویزون کنین.

مراحل ساخت لوستر با بطری پلاستیکی

با قرار دادن لامپ و سیم توی قسمت بالای لوستر کار رو تموم کنید .


مطالب مرتبط: