مصرف سیگار  در بارداری

هیچ مقداری از مصرف تنباکو در طی حاملگی یا در هر زمان دیگر برای زنان بیخطر نیست. زنانی که در عرض روز بیش از 15 عدد سیگار میکشند شانس بیشتری نسبت به زنانی که کمتر سیگار میکشند برای ایجاد عوارض دارند. اما هرگونه مصرف سیگار کودک شما را در معرض خطراتی قرار میدهد که عبارتند از: کاهش وزن هنگام تولد، مشکلات تنفسی، ناتوانی مزمن از جمله فلج مغزی، عقبماندگی ذهنی، مشکلات یادگیری، بعضی نقایص زمان تولد، تولد زودهنگام نوزاد و حتی مرگ نوزاد. همچنین سیگار ریسک عقیمی را در زنان افزایش میدهد و باعث حاملگی نابهجا یا حاملگی خارج از رحم، همچنین باعث سقط جنین و اختلالات جفت میشود خیلی از خطرات دیگر سیگار، که به تولیدمثل ارتباطی ندارد شامل بالابردن ریسک بیماریهای قلبی و سرطانهای مختلف است. نوزادان مادرانی که سیگار میکشند دو برابر بیشتر از نوزادان مادران غیرسیگاری در معرض نشانگان مرگ ناگهانی نوزاد قرار دارند. بچههای مادرانی که در طی بارداری سیگار میکشند در معرض ریسک بالای مشکلات تنفسی از جمله آسم قرار دارند و این بچهها دچار مشکلات یادگیری و مشکلات رفتاری نیز هستند. به خاطر اینکه در خیلی از موارد راهی وجود ندارد که بگوئیم این مشکلات با چه تعداد سیگار و با کدامیک از مواد شیمیائی موجود در تنباکو ارتباط دارند، بنابراین بهتر است بگوئیم اصلاً سیگار نکشید و از آنجا که سیگار کشیدن دیگران هم میتواند خطرناک باشد سعی کنید حداقل زمان را با افراد سیگاری صرف کنید یا به محیطهائی که سیگار میکشند نروید. 


مطالب مرتبط: