مصرف فراورده های گوشتی در بارداری


آیا مصرف فراوردههای گوشتی در دوران بارداری مجاز است؟

بارداری مصرف سوسیس کالباس

فراوردههای گوشتی محصولاتی هستند که علاوه بر گوشت، در تهیه آنها از افزودنیها، نگهدارندهها و مواد دیگری هم استفاده شده باشد. مصرف این فراوردهها که شامل سوسیس، کالباس، همبرگر، انواع ناگتها و سوخاریهای آماده هستند، در دوران بارداری ممنوع است. این ممنوعیت به دلیل احتمال وجود آلودگیهای مختلف میکروبی و باکتریایی در چنین محصولاتی است. باکتری «لیستریا» یکی از باکتریهایی است که امکان دارد در فراوردههای گوشتی وجود داشته باشد و باعث اختلال در رشد جنین و به خطر افتادن سلامت مادران باردار شود. به همین دلیل به تمام خانمهای باردار توصیه  می شود در دوران بارداری حتی از مصرف فراوردههای گوشتیای که از پخت کامل آنها هم مطمئن هستند، پرهیز کنند.مطالب مرتبط: