معیار ظاهری زوج ها برای انتخاب یکدیگر


هنوز قواعد جذابیتهای ظاهری زنان و مردان، معیارهای دقیقی ندارد و اینکه چگونه یک کشش اولیه بین یک زن و مرد به یک عشق واقعی و ازدواج ختم میشود، هنوز جزو اسرار این دنیاست.

ولی از منظر علمی میتوان گفت رشتهای از قواعد علمی در مورد چگونگی گرایش مردان و زنان به همدیگر معلوم و اثباتشده است. برخی از این قواعد، آشکارا عمل میکنند (مانند چشمهای جذاب) و برخی دیگر، در سطوح ناخودآگاه ذهن اثر میگذارند.

البته طبیعی است که در نهایت،عشق طولانیمدت بیش از آنکه بر زیستشناسی و ریختشناسی تکیه داشته باشد، به رفتارهای زنان و مردان بستگی دارد اما تحقیقاتی که در خصوص نگاه زنان و مردان به مقوله زیبایی انجام شده، قابلتوجه است.

بدن انسان از هنگام لقاح، با تقسیم شدن منظم سلولها رشد پیدا میکند و اگر تقسیم سلولی به درستی انجام شود، نتیجهاش این خواهد بود که طرف راست و چپ یک نوزاد، شبیه به یکدیگر شده و تصاویر آینهای هم میشوند.

اما همیشه کار به این صورت پیش نمیرود. جهشهای ژنتیکی و فشارهای محیطی بر تقارن بدن اثر میگذارند و نتایجی درازمدت به جای میگذرانند.

تقارن کامل بدن نشان میدهد که فرد، خصوصیات ژنتیکی مناسبی داشته که در طول رشد او باقی مانده است؛ سالم است و میتواند گزینه مناسبی برای زوجیابی و بچهدارشدن محسوب شود.

به گفته زیستشناسان، توجه به تقارن بدن از لحاظ همسریابی، کاملا منطقی است. با یافتن همسری که بدنی کاملا متقارن دارد، احتمال اینکه بچههای حاصل از ازدواج آنها، بدنی متقارن و سالم داشته باشند، بیشتر میشود.

رندی تورنهیل از دانشگاه نیومکزیکو برای مدت 15 سال به بررسی مساله تقارن بدن انسان پرداخته و صورتها و بدنهای اسکنشده افراد را وارد کامپیوتر کرده است تا نسبتهای طلایی تقارن را معین کند.

او میگوید: «طبق تحقیقات من، هم مردان و هم زنان، افراد جنس مخالف خود را در صورتی که بدن یا صورتی متقارنتر داشته باشند، بیشتر از آنهایی میپسندند که تقارن کمتری دارند؛ بهخصوص مردانی که بدنی متقارنتر دارند، از این لحاظ، شانس بیشتری برای همسریابی دارند.»

اهمیت شکل بدن زنان و مردان
محققانی که در این حوزه تحقیق کردهاند، معتقدند شکل بدن نیز بسیار مهم است. آنها در تحقیقات متعددی به صورت کمی این قضیه را ثابت کردهاند.

دندرا سینگ، روانشناس و استاد دانشگاه تگزاس، به بررسی نسبت دور کمر به دور باسن پرداخته و به این نتیجه رسیده است که زنانی که این نسبت در آنها 7/0 است (دور کمر آنها به طور قابلتوجهی از دور باسن آنها کمتر است) بیشترین جذابیت را دارند.

سینگ میگوید: «نسبت دور کمر به دور باسن زنان در حد 67/0 تا 18/1 برای اکثریت مردان جذابیت بیشتری دارد و در مورد مردان، این نسبت اگر بین 8/0 تا 0/1 باشد، برای اکثریت زنان جذابیت بیشتری دارد؛ هرچند که داشتن شانههای پهن و مردانه نیز برای زنان یکی از عوامل مهم جذابیت مردان بهشمار میرود.

اما سوال این است که این نسبتها چه معنایی از لحاظ زیستشناسی دارند؟ آیا داشتن چربی در بدن به معنای آن است که فرد، انرژی کافی برای مراقبت از بچهها دارد؟ واقعیت این است که توزیع چربی در بدن به وسیله هورمونهای جنسی تعیین میشود: تستوسترون در مردان و استروژن در زنان.

اگر زنی به مقدار کافی و با آمیزه مناسب از هورمونهای جنسی داشته باشد و تولید کند، نسبت دورکمر به دورباسن او بهطور طبیعی در حد طبیعی قرار خواهد گرفت و همین مساله در مورد تستوسترون مردان نیز صادق است.

بررسیها نشان دادهاند افرادی که نسبت اندازه لگنیشان ایدهآل است، کمتر دچار بیماریهای قلبیعروقی، سرطان و دیابت میشوند.

زنانی که در این طیف ایدهآل قرار میگیرند نیز در باروری و بچهدار شدن دچار مشکل کمتری میشوند. به گفته سینگ، مساله مهم این است که زیبایی، اطلاعاتی درباره سلامت و باروری فرد به ما میدهد و شاید اساسا برای همین است که ما زیبایی را بهطور ناخودآگاه تحسین میکنیم.

نشانههای جذابیت زنانه و مردانه در چهره زنان و مردان
طبق گفته محققان، ساختمان چهره نیز شواهدی در مورد باروری فرد ارائه میدهد. به گفته دکترتورنهیل، استروژن یا هورمون جنسی زنانه، رشد استخوان را در بخش پایینی صورت و چانه زنان مهار میکند و باعث میشود صورت، کوچکتر و کوتاهتر شود.

همچنین این هورمون با ایجاد اثر مشابهی بر ابرو باعث میشود چشمها درشتتر و برجستهتر به نظر برسند. شکل صورت مردان نیز تحت تاثیر تستوسترون است. هورمون جنسی مردانه باعث میشود بخش پایینی صورت و فک بزرگتر شود و ابروها پرپشتتر به نظر برسند.

به گفته دکتر تورنهیل، مردانی که این خصوصیات را دارند، جذابتر به نظر میآیند زیرا سلامت تولیدمثلشان محتملتر است.

به گفته وی، کسب و کار پرسود جراحی پلاستیک نیز بیش از همه برای بهبود بخشیدن به تقارن بدن مشتریان است و این، خود، شاهدی است بر اینکه بیشتر مردم، این ویژگی را جذاب میشمارند.
مطالب مرتبط: