ممنوعیت های غذایی ماه چهارم بارداری

پنیر نرم
اغلب این پنیر از شیر غیر پاستوریزه شده تولید میشود و ممکن است حاوی باکتری ها و ویروس های مضر باشد.

آرد سفید
آرد تصفیه شده هضم آهن دشوار است و موجب یبوست میشود. هر چند یبوست در مراحل اولیه یک چیز کوچک است اما موجب بواسیر میشود.

دریایی ماهی
تا آنجا که ممکن، جلوگیری از ماهی دریایی به عنوان آنها با حاوی متیل جیوه هستند، این ترکیب می تواند موجل عقب ماندگی ذهنی در جنین شود. اگر شما هوس ماهی کردید و مجبور به مصرف هستید، از گونه هایی آب شیرین پرورش یافته اند استفاده کنید.

مواد غذایی خیابانی
این مواد غذایی هر چند وسوسه انگیزند ولی هیچ تضمینی وجود ندارد برای تمیزی و تازگی مواد غذایی و ظروف استفاده شده در تهیه آنها. مواد غذایی خیابانی می تواند موجب مسمومیت غذایی و سایر بیماری های ناشی از آب مانند حصبه شود.

مصرف بیش از حد میوه های خشک
هر چند مصرف یک فنجان میوه های خشک برای شما خوب است، مصرف بیش از حد آن به دلیل گرم بود موجب انقباضات نابهنگام خواهد شد.

شیرین بیان
مصرف شیرین بیان در بارداری موجب انقباضات رحمی میشود.


مطالب مرتبط: