نمونه کارهای زیبای دوخت منجوق و مهره بر روی نمد

منجوق دوزی روی نمد


این کارهای زیبا آموزش خاصی ندارد و بیشتر برای ایده گرفتن برای شما می گذارم.


 

منجوق دوزی روی نمد

 

منجوق دوزی روی نمد

 

منجوق دوزی روی نمد

 

منجوق دوزی روی نمد

 

منجوق دوزی روی نمد

 

منجوق دوزی روی نمد


مطالب مرتبط: