اغلب ما این روزها، با واژه ی مهدکودک های دو زبانه مواجه شده ایم، اگر مایل باشید که پیرامون این گونه مهدها اطلاعات بیشتری را کسب نمایید، شما را به خواندن این متن دعوت می کنیم:
مهدکودک دوزبانه به مهدکودکی گفته می شود که:
  • داراری سیستم بروز و بین المللی باشد.
  • کتاب ها ومراجعی که در آن مهد تدریس می شود مطابق با استاندارهای بین المللی باشد.
  • این کتاب های از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند.
  • روش های آموزشی و تدریس در این مدارس بر اساس روش های به روز دنیا باشد.
  • تعداد دانش آموزان در کلاس ها در حدی باشد که فراتر از حد نرفته و بتوان به همه دانش آموزان در حد عالی رسیدگی کرد.
  • آموزش زبان در حدی باشد که تنها به تکلیف و مشق بچه ها محدود نشود، بلکه روی مهارت های گفتاری نیز تاکید شود.
  • در زمان های که مختص به زبان انگلیسی(یا زبان دوم) می باشد، بچه ها حتما ببه این زبان صحبت کنند.
  • تحصیلات مربیان مرتبط باشد، هم چنین لهجه ی مربیان بروز و صحیح باشد.

این ها لیست مختصری از خصوصیاتی است که هر مهدکودک دوزبانه ای بایستی داشته باشد.


مطالب مرتبط: