مهدی پاکدل بازیگر فیلم «محمد رسول الله ص» » در برنامهی «هفت» گفت که دستمزدش در این فیلم دستمزد خیلی زیادی نبوده است.

صحبت های مهدی پاکدل در برنامه هفت

مهدی پاکدل که نقش ابوطالب را در این فیلم بازی کرده است، گفت که دستمزد من در این فیلم به اندازهی یک سوم دستمزدی بوده که برای بازی در یک سریال میگیرم.

او از هزینهای که برای این فیلم شده دفاع کرد و گفت: «کسانی که میگویند برای این فیلم زیاد هزینه شده، از روی حسادت این حرف را می زنند، کاش این آدمها حداقل دلشان برای سینما میسوخت.»

او گفت که برای این فیلم 120 میلیارد تومان هزینه شده و چقدر خوب است که این پول در زمینهی سینما و فرهنگ این کشور هزینه شده است. چرا وقتی دکل گم میشود یا اختلاسهای میلیاردی صورت میگیرد کسی حرفی نمیزند؟ این پولها که خیلی بیشتر از پول ساخت فیلم «محمد رسولالله ص» میشود.»

او در مورد بازی در مقابل دوربین استرارو فیلمبردار فیلم «محمد رسولالله ص» هم گفت: «او آدم بزرگی بود با یک کارنامه درخشان، مقابل دوربینش بازیگری مثل مارلون براندو بازی کرده است و من به همهی اینها فکر می کردم، اما او آنقدر برخوردش مهربانانه و حرفهای بود که حضور در مقابل دوربینش برای من به امن ترین جای دنیا تبدیل شد.»

 

مهدی پاکدل دستمزدش در فیلم محمد(ص) را فاش کرد


مطالب مرتبط: