مهران غفوریان -کدام مرد راضی می‌شود همسرش با مانتوی باز در جمع باشد


مهران غفوریان گفت: حجاب هیچ فردی قابل تمسخر نیست و پوششی است که مسلمانان دارند. من تنها با انتشار آن عکس اعلام کردم این طرح پیشنهادی من برای لباس جشن حافظ سال آینده است.

«مهران غفوریان» در گفتوگو با خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری فارس، پیرامون عکس منتشر شده در فضای مجازی که برخی از آن تلقی توهین به حجاب را داشتند، گفت: روی صحبت من با افرادی است که اعتقاد دارند و مذهبی هستند، واقعاً توقعام از اینگونه آدمها که با حجاب و مسلمانی موافق هستند این است که بدانند من بچه هیأتیام و توقع ندارم وارد اینگونه حاشیهها شویم.

**معتقدم حجاب مصونیت است/ خانواده مذهبی دارم

وی با بیان اینکه عکس منتشرشده در فضای مجازی در کنار یکی از دوستانم بود، گفت: یکی از دوستانم که پسر بود را با پتو پوشاندم و گفتم طرح پیشنهادیام برای جشن حافظ سال 96 پوششی اینگونه است، اصلاً قصدم تمسخر حجاب نبود، نه چنین کاری را میکنم و نه میتوان حجاب را مسخره کرد. معتقدم حجاب مصونیت دارد.

به گفته این بازیگر تلویزیون، خانواده همسر و مادر خودم نیز حجاب برتر یعنی چادر را برگزیدند، همسرم نیز مذهبی است و دوستان و اطرافیانم میدانند که خانواده مهران غفوریان مذهبی هستند، ولی قصدم از ثبت آن عکس با پتو این بود که شخص کنار دستیام بهتر است از جشن حذف شود، چرا که به هر شکل اگر خواهان حضور باشد، باز هم حرف و حدیث ایجاد میشود.

غفوریان با ابراز تأسف از اینکه برخی افراد در فضای مجازی هر حرفی را مطرح میکنند و در مورد برخی موضوعات حتی پیرامون چادر و مانتو نیز نظر میدهند، گفت: موارد مطرح شده این روزها را قویاً رد میکنم، چرا که تهمت ناروایی است که بگویند مهران غفوریان حجاب را مسخره کرده است،خیر، مهران غفوریان از اینجا اعلام میدارد که حجاب را دوست دارد و نه با آن شوخی میکند و نه میشود شوخی کرد.

**تمام حجابها قابل احترام هستند/ برای جشن حافظ سال 96 پیشنهاد داده بودم

وی در ادامه ضمن اشاره به حجابهای اسلامی چون چادر و روسری بیان کرد: در این عکس از چادر، روسری و سایر پوششهای اسلامی استفاده نکردم و بنا بر شوخی، روی یکی از دوستانم که پسر بود پتو به نشانه حذف انداختم.

این بازیگر تأکید کرد: تهمتهای این روزها که در فضای مجازی منتشر میشود، نامردی است، مگر من همان غفوریانی نیستم که مردم را میخندانم و تاکنون شاد نکردهام؟ از این رو حس کردم این بار هم این کار را بکنم.

وی با بیان اینکه حجاب هیچ فردی قابل تمسخر نیست و حجاب پوششی است که مسلمانها آن را دارند، گفت: ممکن است پوشش فردی مانتو و روسری و دیگری چادر باشد که هر دو قابل احترام است. من تنها با انتشار آن عکس اعلام کرد این طرح پیشنهادی من برای لباس جشن حافظ سال آینده است.

**فضای مجازی را قبول ندارم/ کدام مرد راضی میشود همسرش با مانتوی باز در جمع باشد

وی با بیان اینکه همسرم تاکنون حتی دوست نداشت در آن جشن نیز عکس داشته باشد و عکسی نداشته، از این به بعد هم تصمیم دارد در محافلی که عکس گرفته میشود حضور نداشته باشد، گفت: من اگر شخصاً فضای مجازی را قبول داشتم، اینستاگرام و تلگرام شخصی میداشتم، اما عکاس در ثبت عکس میتوانست دقت بیشتری کند تا عکس مناسبی ثبت کند، اما متأسفانه به جای اینکه محرم ما باشند و عکس مناسبی نشر دهند، عکس دمدستی خودشان را چاپ کردند.

غفوریان در پایان ضمن اشاره به اینکه همسر من از خانوادهای است که حجابشان درست است و چادر را برگزیدهاند، هم مانتو و هم چادر برای من قابل احترام است،گفت: روز برگزاری جشن حافظ باد وزیدن گرفته بود، اما با تمام این تفاسیر کدام مرد راضی میشود همسرش با مانتویی باز در یک جمع حرکت کند. باید به عقاید یکدیگر احترام گذاریم و از انتشار هر سخنی پرهیز کنیم.


مطالب مرتبط: