تاثیرات روحی و روانی می تواند علت مکیدن انگشتان کودک شود. بعضی ناهنجاریها در خانواده میتواند از علل مکیدن انگشت در کودکان باشد. تغییرات خلقی، عکس العمل به اختلافات در خانواده و کمبود محبت از مهم ترین عوامل مکیدن انگشت کودکان است.

 مکیدن انگشت در کودکان بسیار شایع است. بیشتر خانواده ها نگران مکیدن انگشت نوزاد و کودکانشان هستند ولی این پدیده غریزی است و 30 تا 40 درصد کودکان 2 تا 4 ساله انگشتان خود را میمکند.

تفاوت مکیدن انگشتان در کودکان شیر مادرخوار و شیرخشک خوار این است که  مکیدن انگشتان در نوزادان 6 ماهه طبیعی بوده و به علت رشد دندانهاست ولی سفت مکیدن پستانک و شیشه شیر می تواند به مشکلات دندانی و پوسیدگی دندانها منجر شود.

مکیدن انگشت در پسران شایعتر است. پسران به علت اختلالات خلقی بیشتر نسبت به دختران انگشتان خود را می مکند و گاهی کودکان 10 تا 12 سال نیز انگشتان خود را میمکند.

 گاه زمانی که کودک را در 2 سالگی از شیر میگیرند کودکان به خاطر مکیدن پستان مادر شروع به مکیدن انگشتان خود میکنند و زمانی که کودک را از شیرخشک میگیرند به علت عادت به مکیدن شیشه کودک شروع به مکیدن انگشتان میکند.

کمبود محبت می تواند از علل مکیدن انگشت باشد. وجود بعضی ناهنجاریها در خانواده، تغییرات خلقی، عکس العمل به اختلافات در خانواده و کمبود محبت می تواند از علل مهم مکیدن انگشتان کودک باشد.

کودکانی که مادرانشان کمتر به آنها توجه میکند و اغلب فرزند سوم و چهارم خانواده هستند بیشتر به این مشکل مبتلا می شوند.

این کودکان دارای اختلالات خلقی بیشتری هستند و در صورت تمییز نبودن انگشتها ممکن است دچار عفونتهای ناخن و بافتهای چرکی در انگشتان شوند.

مادران باید انگشت کودکان خود را مرتب شستشو داده و ناخنهای آنها را کوتاه کنند.

والدین کودکان را به علت مکیدن انگشت تنبیه نکنند

فشار روحی و تغییرات خلقی از مهم ترین عوامل مکیدن انگشتان است.  خانواده ها سعی کنند زمانی که کودکان انگشتان خود را می مکند آنها را تنبیه نکنند. دست آنها را نکشند، نوک انگشتان آنها را به مواد تلخ آغشته نکنند، احساسات آنها را سرکوب نکنند و وسایل مورد علاقه کودک را فراهم کنند تا حواس کودک پرت شود.

تنبیه کودکان 4 ساله ممکن است به شب ادراری منجر شود. درصورت تنبیه و سرکوب احساسات ممکن است کودک به مشکلات دیگری دچار شود.

خانواده ها سعی کنند کودکان 4 ساله خود را مجبور به نقاشی کشیدن کرده و تا حد امکان به کودکان دوم و سوم خود بیشتر محبت کنند.
مطالب مرتبط: