موافق ازدواج دبیرستانی هستم

رئیس ستاد اقامه نماز افزود: هر کس تأثیر بیشتری بر مردم دارد باید امر به معروف را به عنوان یک وظیفه انجام دهد. این موضوع یکی از مهمترین مبانی دینی است که باید مورد توجه اقشار مختلف جامعه قرار گیرد.

 جوانان هفته ای دو کتاب ارزشمند و مفید را مطالعه کنند و به اعتقاد من بهترین کتابها مربوط به آثار شهید مطهری است. قرآن بهعنوان کتاب آسمانی و کلام وحی، حلال تمامی مشکلات است و اگر اکنون مشکل ازدواج را در جامعه داریم باید به سراغ قرآن برویم، زیرا همه راهحلها در آن آمده است.

حجتالاسلام محسن قرائتیگفت: ازدواجسومین نیاز بشر است و باید در اولویت امور جامعه قرار گیرد. بنده با تأخیر در ازدواج جوانان مخالفت دارم و مخالف ازدواج دانشجویی و موافق ازدواج دبیرستانی هستم. نباید ازدواج را به تاخیر انداخت، مدرک تحصیلی دلیل تفاهم زوجین نیست؛ قرآن میگوید همه باسوادها با هم بیش از ذرهای سواد ندارند. خود جوانان هم میگویند مگر با چهار سال درسخواندن میتوان فرهیخته شد.

 ما باید بدانیم انسانشناسی مهم است و نباید برای مسائلی چون مدرکگرایی در ازدواج تأخیر انداخت. مگر این مدارک چه قدر اهمیت دارد. یک شعار غلط در ایران داریم که میگوید «هرچه بدانی بهتر از آن است که ندانی»، این شعار باید حذف شود.

وی با اشاره به لزوم فرهنگسازی پیرامون نماز اظهار داشت: وزارت ارشاد اگر هنر دارد باید وظیفهاش در قبال نماز را انجام دهد و کتاب «اسرار نماز» که حق تألیف هم ندارد را با تیراژ بالا چاپ کند و در بین مردم قرار دهد. آدم هر کاری انجام میدهد چه واجب و چه مستحب باید حلال مشکل فرد یا جمعه باشد، در غیر این صورت بیهوده است.مطالب مرتبط: