مکمل غذایی کودکان و نکاتی چند درباره آن

برخی پزشکان توصیه میکنند والدین برای جبران مواد غذایی از دست رفته کودکانشان، از این مکملهای غذایی استفاده کنند... نکته مهم این است که در صورت عدم استفاده از یک برنامه غذایی کامل و مناسب، سیستم ایمنی کودکان ضعیف و احتمال وقوع بیماریهای مختلف افزایش مییابد و شاید به همین دلیل است که فرهنگ استفاده از مکملهای غذایی در حال افزایش است. اما نکته مهمتر این است که این مکملها باید حتما به تجویز پزشکان و تحتنظر آنها مصرف شود. - نقش ویتامینها و مواد معدنی در مکملها - کمک به تسریع در رشد و نمو و حفظ سلامت - کمک به تقویت سیستم ایمنی و افزایش مقاومت در برابر عفونتها - کمک به استحکام و رشد استخوانها و دندانها - کمک به افزایش انرژی و اشتهای کودکان - کمک به رفع کمبودهای تغذیهای - کمک به درمان کمخونی و حفظ ارگانهای بدن - ویتامین C این ویتامین آنتیاکسیدان بوده و بدن را در مقابل برخی از سرطانها و بیماریهای قلبی عروقی حفظ میکند. از آنجایی که بدن انسان قادر به تولید و ذخیره این ویتامینها نمیباشد لذا باید از منبع خارج تامین گردد. ویتامین C برای بهبود زخم، تقویت سیستم ایمنی بدن، ماهیچهها، استخوانها، جوانسازی پوست بسیار موثر است. این ویتامین موجب افزایش ایمنی بدن در برابر بیماریها میشود و به فعالیت مناسب هورمونی بدن کمک میکند. *روی این ماده حیاتی معدنی سبب عملکرد بهتر آنزیمها در بدن شده و لذا ایمنی و مقاومت بدن در برابر بیماریها را افزایش میدهد. روی به فرم گرفتن و سفتی ناخنها، خونسازی، درمان زخمهای مزمن، رشد، بهبود اشتها و جلوگیری از ریزش مو کمک میکند. 8تغذیه بهتر، درآمد بیشتر یک تحقیق تازه حاکی است که تغذیه کودکان با غذاهای مقوی میتواند میزان درآمد آنها را در سنین بزرگسالی به طور قابلتوجهی افزایش دهد. به نقل از نشریه پزشکی لنست، مطالعهای در طول سه دهه درباره پسربچههای گواتمالایی از زمان تولد نشان میدهد، کودکانی که پس از تولد به خوبی تغذیه شده بودند، در بزرگسالی درآمدی تقریبا 40 درصد بیش از کودکانی که خوب تغذیه نشده بودند، داشتند. در این مطالعه درازمدت درباره روستاییان در گواتمالا، تغذیه تنها متغیری بود که میان گروههای مختلف فرق میکرد. در چند سال پیش، برخی از کودکان مورد مطالعه، مکملهای غذایی خیلی مقوی و گروه دیگر، مواد غذایی با ارزش غذایی کمتر مصرف کردند. وقتی محققان سهدهه بعد بازگشتند تا وضع آن کودکان را که اکنون بزرگ شده بودند بررسی کنند، دریافتند آنهایی که بهترین تغذیه را تا سه سالگی داشتند، به طور متوسط ساعتی 30 درصد بیشتر از سایر کودکان روستا درآمد داشتند. این اختلاف درآمد در دختربچههایی که اکنون زن بودند به چشم نمیخورد که احتمالا ناشی از این است که آنها گزینههای شغلی کمتری داشتند اما به نوشته مجله لنست، این نتایج نخستین شواهد مستقیم از ارتباط آشکار میان تغذیه در اوان کودکی و درآمد در بزرگسالی است و اینکه تغذیه خوب کودکان میتواند به رشد اقتصادی دامن بزند. * هشدار بهطور کلی مکملها باید به تجویز پزشکان و تحتنظر آنها مصرف شود و این امر در مورد مکملهای غذایی کودکان ضرورت بیشتری پیدا میکند.


مطالب مرتبط: