میگرن و بارداری
امارها نشان داده بیش از 25 درصد از زنان دچار میگرن هستند. طی بارداری با افزایش 50 تا 100 درصدی استروژن (یکی از هورمونهای جنسی اصلی در زنان) در 70 درصد میگرنها علایم بهبود مییابد. ابتلا به میگرن برای اولین بار در بارداری نادر است و باید علل جدی بررسی شوند (عللی مثل مسمومیت بارداری، تومور، آنوریسم و ترومبوز عروق مغزی). در درمان خانمهای باسابقه میگرن که معاینه نورولوژیک آنها مشکلی ندارد، روشهای غیردارویی در خط اول درمان قرار دارد. اجتناب از مصرف غذاهای تحریککننده، تکنیکهای ریلکسیشن و بیوفیدبک میتواند موثر باشد. بیوفیدبک روشی برای اتصال ذهن و بدن است. در این علم، کارکردهای کالبد ناخودآگاه از قبیل تنفس، ضربان قلب و... را اندازه میگیرند و آن را از طریق مختلف صدا و نور و... به خودآگاهی فرد منتقل میکنند. مهار افسردگی و اضطراب و استفاده از روشهای بیوفیدبک میتواند موثر باشد. اگرچه ضددردها باعث کاهش درد میشوند اما در اغلب موارد به مخدرهای خوراکی یا تزریقی نیاز است اما استامینوفن در بارداری درمان اول است و بی خطرترین داروی مسکنی است که می توان در دوران بارداری توصیه و تجویز کرد.
مطالب مرتبط: