نحوه ساخت گوشواره قلبی

برای درست کردن یک گوشواره ساده و زیبا به وسایل زیادی احتیاج ندارید. با داشتن یک مفتول نازک فلزی٬ می توانید این گوشواره های قلبی را بسازید.

وسایل لازم :
    مفتول به قطر ۱ میلیمتر (مس یا نقره و طلا در صورت حساسیت)
    دمباریک
    پشتی گوشواره یک جفت

مراحل ساخت :


نحوه ساخت گوشواره قلبی

نحوه ساخت گوشواره قلبی

نحوه ساخت گوشواره قلبی

مطابق شکل مفتول را در نیم سانتیمتری از نوک دمباریک قرار دهید و آن را به صورت یک نیم دایره خم کنید.

حالا نوک پایینی قلب را با خم کردن مفتول ایجاد کنید. این بار خم شما نباید گرد باشد٬ بنابراین از نوک دم باریک برای خم کردن استفاده کنید.

نحوه ساخت گوشواره قلبی

نحوه ساخت گوشواره قلبی

حالا٬ به صورت عمود بر قلب٬ مفتول را خم کنید تا گوشواره شما کامل شود. اگر قسمتی که داخل گوش می رود٬ زیادی بلند بود٬ اضافه آن را ببرید.

نحوه ساخت گوشواره قلبی

 


مطالب مرتبط: