نقش خانواده در زندگی کودکپدر و مادر، آموزگاران خوبی در آموزش رفتار مطلوب و رسمی اجتماعی هستند، در این باره که چگونه در جمع رفتار کنیم، چگونه در سر میز شام دستپاچه نشویم و .... .

اما خواهر و برادر، الگوی بهتری برای رفتارهای غیررسمی هستند، درباره این که چگونه در مدرسه و یا خیابان رفتار کنیم و مهم تر از همه، چگونه در بین دوستان، جذاب بنظر آییم. رفتارهایی که بخش مهمی از زندگی هر روزه کودک را در بر می گیرند.

دکتر «کرامر»، یکی از کارشناسان این پژوهش در این باره می گوید: «ما می دانیم که داشتن یک رابطه مثبت با خواهر و برادر، تاثیر زیادی در کیفیت روابط و زندگی افراد در نوجوانی و بزرگسالی خواهد داشت».

 به باور او، یکی از مهم ترین کارهایی که پدر و مادر می توانند برای بهتر شدن رابطه بین فرزندانشان انجام دهند، این است که از سن بسیار پایین آن ها را تشویق کنند تا پشتیبان یکدیگر باشند. او می افزاید: «مطالعات فراوانی نشان داده اند، اگر کودک رابطه خود با خواهر و برادرش را بصورت مثبت آغاز کند، به احتمال فراوان در آینده نیز روابط خوبی را تجربه خواهد کرد.»

 


مطالب مرتبط: