نکاتی برای آرایش لب در خانم ها
لب باریک یا لب پهن
در مورد لبهای پهن و درشت لازم نیست که خط لب خارج از خط اصلی لب کشیده شود بلکه آن را در جای خود کشیده و رژ بزنید. فقط برای برجسته شدن آن خط سفید را با مداد سفیدتان تنها در زیر لب و فقط وسط آن بکشید. تفاوت کشیدن خط سفید لبهای پهن با لبهای باریک در این است که در مورد لبهای باریک خط سفید کاملی در زیر لب پایین کشیده خواهد شد اما در مورد لبهای پهن تنها این خط سفید در وسط لب کشیده میشود و دو طرف آن به رنگ همان خط لب خواهد بود.

لب باریکها خط سفید یادتان نرود
اگر دوست دارید هنگام آرایش برجستگی لبها بیشتر شده و بزرگتر دیده شوند، بهتر است برای لبهای باریک حتما اول از یک مداد لبی که کمی پررنگتر از رژلبتان است استفاده کرده و خط لبی دور لب اما زیر خط اصلی و البته مماس با آن بکشید، سپس با انگشت رنگ مداد را روی کل لب پخش کنید و بعد رژلبتان را بزنید. این کار باعث میشود لبهای شما پهنتر نشان داده شود. کاری که برای برجسته دیده شدن آن در پایان انجام میدهید این است که با یک مداد سفید خطی کامل و تنها زیر لب و پایین خط لبتان بکشید.

 

چند نکته در استفاده از خط لب

رایجترین راهی که برای بزرگتر کردن لب با خط لب وجود دارد و بیشتر خانمها از آن مطلع هستند، کشیدن خط لب یک اینچ بالای لب است که البته باید با اصول کشیده شود.

نکته دیگری که باید رعایت کنید این است که به هیچ عنوان رنگ خط لبتان با رنگ رژلبی که استفاده میکنید تفاوت نداشته باشد. شما خط لب را برای برجسته کردن لب و بزرگ کردن آن استفاده میکنید، اگر رنگ مدادی که استفاده میکنید با رنگ رژتان تفاوت داشته باشد، شما نمیتوانید به این خواسته دست پیدا کنید.

سعی کنید از مداد لبهای نرم برای کشیدن خط لب استفاده کنید؛ مداد لبهای مومی بهترین گزینه هستند چون به آرامی روی لب حرکت میکنند و لب را زخم نمیکنند.
بهتر است از مداد لب مات استفاده کنید تا اگر قسمتی را اشتباه کشیدید به راحتی بتوانید آن را پاک کنید.

* خط لب را به آرامی و ابتدا دور تا دور لبتان بکشید و سپس به قسمتهای داخلی لب هم گسترش دهید. سعی کنید تمام لبتان را خط لب بکشید تا در صورت پاک شدن رژ از روی لب همچنان رنگ خط لب روی لبتان باقی مانده باشد.

 


مطالب مرتبط: