همبرگر یکی از خوشمزه ترین ساندویچ هایی است که طرفداران بسیاری دارد. این بار به جای درست کردن همبرگرهای ساده همیشگی یک همبرگر مغزدار خوش طعم درست کنید.
همبرگر مغزدار
مراحل درست کردن ساندویچ همبرگر مغزدار :
ابتدا همبرگرهای حاضری را کمی بیرون بگذارید تا یخ آنها باز شود.

با سر یک لیوان کوچک سوراخی درون همبرگرها ایجاد کرده و با نمک و فلفل طعم دار کنید.

همبرگر مغزدار
با یک لیوان کوچک سوراخی درون همبرگرها ایجاد کنید و با نمک و فلفل طعم دار کنید
 
همبرگر را درون تابه سرخ کنید. بعد از سرخ شدن یک طرف، همبرگر را برگردانده و سمت دیگر بگذارید.
همبرگر مغزدار

یک طرف همبرگر را درون تابه سرخ کنید و آن را برگردانید

یک تخم مرغ را شکسته و درون سوراخ ایجاد شده بگذارید. صبر کنید تا سمت دیگر همبرگر سرخ و تخم مرغ عسلی مانند شود.
 
همبرگر مغزدار
یک تخم مرغ را شکسته و درون سوراخ ایجاد شده بگذارید
 
همبرگر مغزدار
صبر کنید تا سمت دیگر همبرگر سرخ و تخم مرغ عسلی مانند شود
همبرگر مغزدار
همبرگر سرخ شده مغزدار را با پنیر گودا درون نان همبرگری قرار داده و میل کنید.
همبرگر مغزدار

مطالب مرتبط: