همه چیز در مورد عکی رنگی

بررسی علت تأخیر باروری، باید سلامت اندام­های تولید­مثل مورد ارزیابی قرار گیرند. یکی از روش­های تشخیصی که معمولاً برای بررسی رحم و لوله­های رحمی همراه با سایر آزمایشها در ویزیت­های اولیه درخواست می­شود، هیستروسالپنگوگرافی است. با این تست، پزشک از وضعیت داخلی رحم و لوله­های رحمی مطلع می­گردد و با توجه به نتایج حاصل از تست، در مورد نحوه درمان تصمیم خواهد گرفت.

هیستروسالپنگوگرافی روشی است که بهمنظور بررسی داخل رحم و لوله­های رحمی انجام می­گیرد. انجام هیستروسالپنگوگرافی در ارزیابی ناباروری بسیار مهم است. در صورت انسداد لولههای رحمی و یا وجود چسبندگی رحم، شانس باروری کاهش می­یابد.

 در این روش با استفاده از اشعه x و ماده حاجب چسبندگی­های درون رحمی، پولیپ، فیبروم و برخی دیگر مشکلاتی که سبب انسداد لوله­ها و جلوگیری از لقاح تخمک و اسپرم می­گردد، قابل تشخیص است. آزمایش دیگری که در این راستا مفید خواهد بود هیستروسونوگرافی میباشد که با استفاده از سونوگرافی و تزریق محلولی خاص، ناهنجاری­های درون رحمی بررسی می­شود.

مراحل_انجام_هیستروسالپنگوگرافی

معمولاً عکس رنگی رحم توسط رادیولوژیست انجام می­شود و به­طور متوسط در حدود 30-10 دقیقه به طول میانجامد. برای انجام این تست، فرد بر روی تخت معاینه زنان قرار می­گیرد. ابتدا پزشک یک اسپکولوم (وسیلهای برای معاینه داخلی زنان) در واژن قرار میدهد. سپس لوله­­ای بسیار ظریف از درون دهانه رحم به داخل رحم وارد نموده تا از این طریق ماده حاجب را به درون رحم و لوله­های رحمی تزریق نماید. بهطور طبیعی ماده حاجب باید رحم و لوله­های رحمی را پر نماید یعنی هنگامی که در رحم و لوله­ها هیچگونه انسداد و مشکلی وجود نداشته باشد ماده حاجب بعد از تزریق، فضای داخل رحم و لوله­ها را به­طور یکنواخت پر خواهد کرد.  ولی در مورد انسداد لوله­ای ماده حاجب نمی­تواند تمام فضای داخل رحم و لوله­ها را پر نماید.

بعد از تزریق، از رحم عکسبرداری می­شود. پزشک با بررسی عکس­ها می­تواند وضعیت رحم و لوله­های رحمی را ارزیابی نماید.

به­دلیل انقباض عضلات رحم، بسیاری از زنان احساس درد، به­خصوص در زمان تزریق ماده حاجب دارند، در مواردی­که لوله­های رحمی مسدود است، درد بیشتری احساس می­شود. مصرف داروهای مسکن مانند ایبوبروفن می­تواند در تسکین درد و ناراحتی موثر باشد. لذا ممکن است 60-30 دقیقه قبل از انجام عکس رنگی، یک داروی مسکن جهت بیمار تجویز شود. بهطورکلی بسیاری از زنان در حین هیستروسالپنگوگرافی مشکلی نخواهند داشت اما ممکن است مدتی پس از آن احساس درد و ناراحتی نمایند، بنابراین بهتر است در روز گرفتن عکس رنگی از رحم، یک نفر فرد را همراهی نماید.

معمولاً این روش عوارضی ندارد ولی عوارض نادر آن شامل: درد گذرا، عفونت، لکهبینی و یا خونریزی می­باشد. در صورت تب و تداوم درد به مدت چند روز، باید به پزشک اطلاع داده شود.  بهترین زمان انجام این تست، پس از اتمام خونریزی قاعدگی و قبل از تخمک­گذاری است.
مطالب مرتبط: