هوش کودک خود را بوسیله بازی تقویت کنید

همه والدین دوست دارند فرزندان باهوشی داشته باشند.خیلی از افراد تصور میکنند که بازی کودکان صرفا راهی برای سرگرم کردن آنهاست، اما واقعیت آن است که بازی کودک نوعی ورزش و تمرین برای مغز او به شمار میرود. تحقیقات متعدد نشان داده که میان بازی کردن کودک و هوش او رابطهای مستقیم وجود دارد و حتی محققان انگلیسی موفق شدهاند در کودکان فقیری که دچار سوءتغذیه بودهاند با ایجاد امکان بازی و تحریکات مغزی ضریب هوشی آنها را بالاتر ببرند. برخلاف تصور برخی، نوزادان کوچک هم از بازی لذت و هم بهره هوشی میبرند. تجربههایی که نوزاد از همان روزهای اول زندگی کسب میکند، سبب نحوه شکلگیری مدارهای عصبی وی میشود. شما میتوانید با در آغوش گرفتن و نوازش، حرکت دادن و تحریک حواس پنجگانه او مانند حس شنوایی، بینایی، بویایی، چشایی، حرف زدن با نوزاد به تشکیل اتصالهای جدید و مدارهای عصبی و در نتیجه رشد سلولهای مغزی کمک کنید. تحقیقات نشان داده که در طول ماههای ابتدایی زندگی نوزاد، سلولهای عصبی بینایی رشد میکنند. به همین دلیل شما با انجام بازیهایی که بینایی کودک را تحریک میکند، علاوه بر آن که رشد سلولهای بینایی او را تقویت میکنید، حس کنجکاوی او را نیز برمیانگیزید. نوزاد از همان ابتدای زندگی با تجربههای حسی. محیط اطراف خود را میشناسد. مطالعات نشان داده که حتی تجربه بو کردن اشیا نیز میتواند اتصال سلولهای مغزی نوزاد را افزایش دهد. اسباببازیهای موزیکال به رنگهای براق و شاد که در بالای تخت نوزاد آویزان شود، حس بینایی و شنوایی او را تحریک و تقویت و به رشد ذهنی نوزاد کمک میکند. بازیهایی مانند دالی بازی به کودک یاد میدهد چیزهایی که ناپدید میشوند، باز هم برمیگردند و این خود باعث میشود که حس اعتماد کودک به اطرافیان و والدین تقویت شود. بازی با جغجغه و حرکت آن به این طرف و آن طرف برای نوزادان تا 3 ماهگی بازی خوبی به شمار میآید، زیرا نوزاد میتواند بین آنچه که میبیند با آنچه که میشنود، ارتباط برقرار کند. باوجود این که ژنها نقش اصلی و تعیینکنندهای در هوش افراد دارند، اما دانشمندان به این نتیجه رسیدهاند که تحریکات مغزی در کودک حتی از همان روزهای نخست تولد نقش بسیار مهمی در تقویت هوش دارد با بزرگتر شدن کودک به تناسب سن او بازیها تغییر میکنند در 3 تا 6 ماهگی سینهخیز رفتن و حرکت به سوی اشیا باعث افزایش اتصالات سلولهای مغزی میشود و بنابراین تشویق کودک برای سینهخیز رفتن به سمت اسباببازی، بازی مناسب این سن است. حرکت به سمت اسباببازی و گرفتن آن باعث تقویت اعتماد به نفس کودک میشود. در این سن کودکان نسبت به دستهای خود نیز شناخت پیدا میکنند و میتوانند کمکم به سمت اشیا دست دراز کنند. محققان معتقدند از 6 ماهگی به بعد مغز کودک با تجربه دست زدن به اشیای مختلف و لمس آنها رشد میکند. بازی دست زدن به اعضای صورت با گفتن نام آنها، شعر و آواز خواندن برای او و حرکت دادن او همراه موسیقی در 6 تا 9 ماهگی بسیار مناسب است. حرف زدن با کودک با صدای آهنگین و کودکانه و درآوردن صداهای مختلف برای او مانند صدای زنبور و آژیر و... مهارتهای شنیداری کودک را تقویت میکند و به حرف زدن او نیز کمک خواهد کرد. انجام بازیهایی که درک کودک را از مفهوم مکان مانند داخل و بیرون یا زیر و رو... بالا میبرد از 9 تا12 ماهگی مناسب است. مانند گذاشتن یا برداشتن اسباببازی از داخل یک کیسه یا گذاشتن عروسک در خانهاش. به این ترتیب بازیهای مناسب سن هر کودک خود شناختی از خود و محیط پیرامون برایش ایجاد میکند و سیناپسهای مغزی بیشتری در سیستم عصبی او تشکیل میدهد. بازیهایی مانند پازل، شطرنج و سایر بازیهای فکری در کودکان بزرگتر نقش مهمی برای رشد ذهنی و هوشی و پرورش فکر و خلاقیت ایفا میکنند. درگیر شدن ذهن کودکان با بازیهای فکری مانند جدول حروف یا جدول اعداد (سودوکو) تفکر کودک را برای حل مشکلات و برخورد با مسائل پیچیده تقویت میکند. انجام فعالیتهای ورزشی برای کودکان نیز سبب تقویت اعتماد به نفس و نیز تقویت توانایی مدیریت تیمی و رهبری گروهی برای او خواهد شد. برخی بازیهای کامپیوتری نیز جنبه آموزشی دارد و سبب تقویت حافظه و مهارتهای فکری میشوند. بنابراین والدین با شناخت این نوع بازیها میتوانند آنها را در اختیار کودکان قرار دهند.
مطالب مرتبط: