در ابتدا نیاز است که فرزندان با مفاهیم اولیه و اصول معاشرت آشنا شوند که دانستن این مسائل برایشان از اهمیت بالایی برخوردار است. مهدهای کودک، آموزش این مفاهیم را به صورت مجموعه ای از فعالیت ها حول محور معینی به نام واحد کار ارائه می دهند.
با در نظر گرفتن این رویه:
هر کودک می تواند درعین آموزش گرفتن به بازی و سرگرمی بپردازد که این امر خود موجب نشاط و شادی وی می شود.
او می تواند با توجه به پتانسیل و میزان توانایی اش یادگیری داشته باشد.
محدودیت خاصی برای پیشرفت وی وجود ندارد.
هنگام انجام فعالیت ها از آزادی عمل بیشتری برخوردار خواهد شد.
مفاهیم بسیار حساب شده به او آموزش داده خواهد شد.
انجام فعالیت های او به تجربه خود کودک متکی خواهد بود.

گروه سنی 4-3 سال
مهارت هایی که لازم است یک کودک در رده سنی 3-4 سال فراگیرد شامل موارد زیر می گردد:
1. مهارت های حرکتی – ادراکی
2. مهارت های شناختی
3. مهارت های شنیداری
4. مهارت های اجتماعی

1.مهارت های حرکتی-ادراکی
در این مهارت فعالیت های حرکتی ظریف و درشت داریم.
فعالیت های ظریف، مثل مداد دست گرفتن و کشیدن نقاشی و رنگ آمیزی می باشد. در این مهارت باید کودکان بتوانند مهره های رنگی را نخ کنند. بتوانند با ضمیر های مناسب برای بازی از ماهیچه های دستشان شکل بسازند. با استفاده از این مهارت و فراگیری آن بتواند بعد از گذشت زمان لباس های خود را تعویض کنند.
در مهارت های حرکتی فعالیت های درشت شامل راه رفتن روی یک خط صاف را لی لی کردن و روی یک پا ایستادن می شود.
بازی هایی برای بهبود مهارت های حرکتی - ادراکی
• نقاشی کشیدن بچه ها
• مسابقه های گروهی بستن بند کفش و تاکردن لباس.
• نقاشی کشیدن با چشم بسته.
• بازی پر کردن بطری با آب و ابر که کودک باید ابر را داخل تشت آب بزند و بعد از گذراندن یک مسیر آن را داخل بطری فشار دهد تا آب ابر خالی شود و این بازی باید در زمان مشخص انجام گیرد.
• لی لی کردن در یک مسیر مشخص با در دست گرفتن توپ، عروسک، لگو


2.مهارت های شناختی
تشخیص یک تصویر مشخص از میان چندین تصویر، ساخت پازل به ترتیب از پازل ساده تا دشوار.
بازی های مربوط به این مهارت شامل موارد زیر می باشد:
• تشخیص مهره های یک شکل و هماهنگ از میان مهره های مختلف
• انجام بازی ببین و بگو

3.مهارت های شنیداری
در این مهارت کودک بتواند جملات نا تمام را کامل کند و یا داستانی که گفته شده را تعریف کند اینکه بتواند شعرهایی که داخل کلاس خوانده می شود را بخواند، اینکه بتواند اعداد را بشمارد و یا چند لغت را پشت سر هم بگوید.
بازی های مربوط به این مهارت شامل موارد زیر می باشد:
• بازی ببین و پیدا کن: به این صورت که به کودکان می گوییم کلاس را خوب نگاه کنند بعد یکی از آنها را به بیرون می فرستیم و بعد داخل کلاس یک شی را جابه جا می کنیم بعد از کودکی که به بیرون از کلاس رفته می خواهیم که داخل بیاید و با استفاده از صدای ضرب از کودکان می خواهیم که تغییر را جست و جو کند که هرچه به شی نزدیک تر می شود صدا بلند تر و هرچه دور می شود صدا کمتر می شود.

4. مهارت های اجتماعی:
در این مهارت کودک بتواند به مهارت سلام کردن و احوال پرسی برسد، احترام گذاشتن به خود و دوستان و مربیان، رعایت قوانین کلاس و مهد کودک و یاد گرفتن آن ها، مهارت برقراری ارتباط بین دوستان و مربیان.
بازی های مربوط به این مهارت شامل موارد زیر می باشد:
• بازی سلام کردن : در این بازی چند تا از بچه ها را انتخاب می کنیم و به هرکدام می گوییم یک جور سلام کنند، یک نفر با صدای آهسته، چند بار سلام کند، یک نفر با صدای بلند و کشیده و غیر از بچه ها. می خواهیم بدانیم که کدام سلام بهتر بوده، سلامی که بلند باشد و یک بار گفته شود و کامل گفته شود(سلام)
• نقش آفرینی: مثل انجام دادن، نمایش دادن شخصیت های مختلف به کودکان و اینکه هر کودک نقش خود را انجام دهد.

واحد کار های مربوط به یک سال تحصیلی شامل موارد زیر می باشد:
• واحد کار فصل پاییز( تغییرات آب و هوا، میوه ها، پوشاک، تغییرات درختان)
• واحد کار از خانه تا مهد کودک
• واحد کار بهداشت
• واحد کار ارتباطات
• واحد کار اشکال هندسی و رنگ ها
• واحد کار فصل زمستان و پوشاک(تغییرات آب و هوا، پوشاک)
• واحد کار حرارت و گرما
• واحد کار حیوانات اهلی و وحشی و دریایی
• واحد کار مشاغل
• واحد کار فصل بهار(تغییرات درختان، پوشاک، میوه ها)
• واحد کار حشرات
• واحد کار گیاهان
• واحد کار پرندگان


مطالب مرتبط: