ورزش در دوران شیردهی

در تمامی دوران های زندگی برای حفظ سلامت بدن در وضعیت مطلوب ورزش ( متناسب با سن )توصیه می شود . در دوران شیردهی نیز انجام فعالیت های ورزشی مناسب است. زنان شیرده در صورتی که ممنوعیت پزشکی ندارند می بایستی فعالیت های ورزشی در حد متوسط انجام دهند . ورزش های شدید توصیه نمی شود . چراکه در طی ورزش های شدید سطح اسید لاکتیک در خون بالا رفته و روی طعم شیر تاثیر می گذارد و شیرخوار از خوردن شیر امتناع می کند. اما در فعالیت های ورزشی متوسط سطح اسید لاکتیک در خون بالا نمی رود . اگر کودک روی طعم شیر حساس بود می توان قبل از شروع فعالیت ورزشی به او شیر داد و یا شیر را دوشیده نگهداری کرد تا در زمان تقاضای کودک به او داد و سپس به ورزش پرداخت . روزانه 0.5 تا 1 ساعت پیاده روی بسیار مفید است.

مطالب مرتبط: