ورزش رشد جنین را در دیواره رحم بهبود می‌بخشد


انجام حرکات ورزشی در زمان بارداری برای زنان مناسب است. زنانی که باردار هستند اگر قبل از بارداری حرکات ورزشی انجام میدادند، ورزش در زمان بارداری برای آنها میتواند مناسب باشد.

 ولی اگر زنان قبل از بارداری ورزش نمیکردند و در زمان بارداری اقدام به ورزش کردهاند باید از انجام ورزشهای سنگین خودداری کرد.

 زنان باردار میتوانند، در حین حاملگی ورزشهایی مانند پیاده روی، دویدن، دوچرخهسواری و شنا انجام دهند ولی از انجام ورزشهای رزمی و ورزشهای سنگین پرهیز کرد.

شنا در زمان بارداری به زایمان و کنترل اضافه وزن در حین بارداری کمک میکند. ورزش مادر در حین بارداری برای ضربان قلب جنین و وزن آن به هنگام تولد آسیب وارد نمیکند. رشد جنین را در دیواره رحم بهبود میبخشد و خون و مواد غذایی لازم را بهتر به جنین میرساند.

 ورزش به زنان باردار کمک میکند که میزان کافی انرژی در بدن آنها تولید شده و توان کافی برای تغییرات در زمان بارداری را داشته باشند.


مطالب مرتبط: