ورزش عضلات کف لگن در بارداری


شل و سفت کردن عضلات کف لگن بوسیله نرمشهای مربوطه از بهترین نوع ورزشها برای استحکام عضلات لگن در بارداری می باشد از جمله فواید این ورزشها جلوگیری از همورویید, بی اختیاری ادرار وافتادگی رحم می باشد برای موثر واقع شدن این ورزشها هر روز آنها را انجام دهید ورزش کگلKegel: قبل از انجام ورزش عضله مورد نظر را بشناسید! در زمان دفع ادرار سعی کنید وسط ادرار خود را متوقف سازید وبرای چند ثانیه عضله ای که باعث توقف ادرار می شود را منقبض نگه دارید پس از آن عضله را شل کنید این کار تنها برای شناخت عضله است روزانه 60 تا 100 بار در حالتهای مختلف نشسته, خوابیده, ایستاده این عضله را شل و سفت کنید این ورزش مهمترین ورزش برای پیشگیری از افتادگی مثانه است و بهتر است آنرا بعد از بارداری هم ادامه دهید. نرمش آسانسوری(elevator exercise) : برای انجام این نوع نرمش عضلات کف لگن را به منزله یک آسانسور در نظر بگیرید سپس از پایین به بالا یکی یکی عضلات را منقبض کنید و سپس تا شماره 6 بشمارید و بعد از طبقه بالا به پایین عضلات را شل کنیداین نرمش را 7 بار در روز در 2 نوبت انجام دهید.

مطالب مرتبط: