ورزش قلب جنین را تقویت می کند

فواید ورزش در بارداری      


با اینکه در سالهای گذشته پزشکان توصیه میکردند خانمهای باردار در هر دفعه تمرین، باید کمتر از 16 دقیقه ورزش کنند، اما در حال حاضر، گفته میشود که این افراد میتوانند برای مدت طولانی به شیوه صحیح ورزش کنند، ولی دمای بدنشان هم خیلی افزایش نیابد...

در یک مقاله تحقیقی جدید گفته شده که در نوزادان متولد شده از زنانی که طی بارداری بهطور پیوسته و شدید ورزش کرده بودند، اثرات بدی مشاهده نشد و حتی این نوزادان از سایر کودکان باهوشتر بودند. بیشتر افراد فکر میکنند، برای یک خانم باردار غیرممکن است که سخت و شدید ورزش کند، زیرا معقتدند ورزش شدید موجب کمبود اکسیژن در مغز کودک میشود و به آن صدمه میزند. ولی آنچه که به مغز کودک آسیب میرساند، کمبود کالری و افزایش درجه حرارت بدن است.
در گذشته هم گفته میشد ورزش موجب تب و افزایش بیش از حد درجه حرارت بدن طی ماه اول بارداری میشود و موجب تخریب مغز و نخاع میشود، ولی بررسی  روی خانمهای باردار ثابت کرد که افزایش درجه حرارت بدن در این گروه در اثر عفونت بوده است نه ورزش کردن.

ورزش مادر، تقویت قلب نوزاد

ورزش در دوران بارداری نه تنها برای مادر بلکه برای کودک نیز فواید قلبی-عروقی به همراه دارد. ورزش مادر در دوران بارداری، اثرات مفیدی روی دستگاه عصبی خودکار قلب جنین دارد. دستگاه عصبی خودکار فعالیتهای غیرارادی بدن مانند ضربان قلب، فشار خون، آهنگ تنفس را در اندام های داخلی کنترل میکند.
تعدادی از محققان آزمایش کردند تا ببینند جنینهایی که در رحم مادر در معرض ورزش قرار میگیرند در مقایسه با جنینهایی که در معرض ورزش قرار نمیگیرند، عملکرد خودکار بهتری دارند یا خیر. محققان آهنگ قلب جنین و اختلاف آهنگ قلب را در هفتههای 28 تا 36 بارداری در زنانی که ورزش میکردند و آن هایی که ورزش نمی کردند، اندازه گرفتند. در این مطالعه پنج مادر باردار، سه بار در هفته دست کم به مدت 30 دقیقه، ورزش هوازی انجام میدادند و پنج نفر دیگر برنامه ورزشی منظمی نداشتند. ریتم قلب جنینهایی که مادرانشان در دوران بارداری ورزش کرده بودند، بهطور قابلتوجهی پایینتر از آهنگ قلب جنینهایی بود که در دوران جنینی مادرشان ورزش نکرده بودند. در هر مرحله بارداری، اختلاف ریتم قلب جنین در این دو گروه از لحاظ آماری چشمگیر بود. در هفته 32 بارداری اختلاف آهنگ قلب جنین نیز در گروهی که مادران آنها در دوران بارداری ورزش میکردند، به طور چشمگیری بالاتر از گروهی بود که مادرانشان ورزش نکرده بودند. زمانی که مادر در دوران بارداری ورزش میکند، جنین مانند افراد بزرگسال تحت تاثیر قرار میگیرد. محققان از این تحقیق چنین نتیجهگیری کردند که ورزش در دوران بارداری احتمالا نخستین و بهترین اقدام موثر برای تقویت قلب کودک است.


مطالب مرتبط: