وضعیت‌های خوابیدن در دوران بارداری

همانطور که میدانید نحوه خوابیدن در بارداری نیز بسیار مهم است تا به جنین آسیبی وارد نشود.همچنانکه بارداری در شما پیشرفت میکند، ممکن است خوابیدن در هر ماه کمی ناراحتکنندهتر شود برای خوابیدن راحت در دوران بارداری به این توصیهها در مورد وضعیت خوابیدن عمل کنید: ? خوابیدن روی پهلو را امتحان کنید، به خصوص اگر احساس راحتی میکنید روی پهلوی چپ. ? زانوتان را خم کنید و یک بالش میان آنها قرار دهید. ? همچنین برای حمایت یک بالش زیر شکمتان قرار دهید. ? اگر سوزش سر دل ناراحتتان میکند، زیر بالاتنهتان بالش بگذارید تا سرتان بالاتر قرار بگیرد. ? اگر احساس تنگنفس دارید، روی پهلو بخوابید یا زیرسرتان را بالا بیاورید. ? در طول بارداری از خوابیدن روی پشت یا شکم پرهیز کنید.


مطالب مرتبط: