جلوگیری از سقط جنین

سقط جنین برای هیچ مادری خوشایند نیست. مصرف قرص های استروئیدی به هنگام تلاش برای باردار شدن، می تواند خطر سقط جنین را در شماری از زنان کاهش دهد. پژوهشگران دانشگاه لیورپول با بیان این مطلب در کنفرانس اروپایی بارداری در کشور دانمارک، تصریح کردند: استروئید ها قادرند فعالیت سلول های ایمنی بدن انسان را بلوک کنند و به این ترتیب می توانند از نقش این سلول ها در سقط جنین برخی از زنان جلوگیری به عمل آورند. به گفته آنان، سلول های دستگاه ایمنی در شماری از زنان باردار، به سوی جنین هجوم می برند و جایگزینی آن را در دیواره رحم متوقف می کنند. تحقیقات پیشین نیز نشان داده بود شمار برخی از سلولهای سیستم ایمنی موسوم به سلول های طبیعی کشنده (NK) در رحم زنانی که از عود مجدد سقط جنین رنج می برند، بیش از سایر زنان باردار است. هم اکنون، 2 درصد از زنانی که در سن بارداری قرار دارند، دچار این مشکل هستند و از آن رنج می برند.


مطالب مرتبط: