همانطور که می دانیم خلاقیت فرزندان از همان سالهای اول کوفا می شود .محققان کینگز کالج لندن میگویند نقاشی کودکان چهار ساله 'تا حدی' ازهوش آنها در چهارده سالگی خبر میدهد.
 روانشناسان این دانشگاه ۷۷۵۲ دو قلوی همسان (که ژنهای یکسانی دارند) و غیرهمسان را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند نقاشی کودکان چهار ساله با هوش آنها در ۱۴ سالگی ارتباط دارد.

علاوه بر این پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که توانایی نقاشی کودکان بجز هوش، به ارث (ژنتیک) ربط دارد.

محققان برای این پژوهش از این کودکان خواستند تا تست "چشمچشم دو ابرو" (Draw-A-Person Test) را انجام دهند.

این آزمایش را فلورنس گود ایناف روانشناس آمریکایی در سال ۱۹۲۶ برای ارزیابی هوش کودکان طراحی کرد.

دکتر روزالیند آردن پژوهشگر ارشد این تحقیق که در نشریه "علوم روانشناسی" منتشر شده میگوید: "تست چشمچشم دو ابرو در دهه بیست برای ارزیابی هوش کودکان ابداع شد بنابراین انتظار داشتیم که این تست مربوط به هوش کودکان چهار ساله باشد. آنچه ما را متعجب کرد این بود که نتیجه تست به هوش ده سال بعد آنها هم ربط داشت."

"این ارتباط نسبی است، نتیجه تحقیق ما جالب است اما به این معنی نیست که پدر و مادر بچههایی که خوب نقاشی نمیکنند باید نگران باشند.

توانایی نقاشی تعیین کننده هوش نیست، بلکه عوامل بیشمار ژنتیکی و محیطی هوش آینده کودک را تعیین میکنند."

محققان به نقاشیها از صفر تا ۱۲ نمره دادند، بر اساس اینکه تعداد و جای سر، چشم، بینی، دهان، گوش، بدن، دست و پا درست نقاشی شده باشد.

مثلا سر و بدن و دو دست و دو پا بدون اجزای صورت نمره چهار میگرفت.

لباس هم یک نمره داشت اما به اندازه، تناسب، زیبایی نقاشی و حالتهایی مثل غم و شادی نمرهای تعلق نمی گرفت.


علاوه بر این، نتیجه تست دو قلوهای همسان با دوقلوهای غیرهمسان مقایسه شد که نشان داد شباهت نقاشی دوقلوهای همسان بیشتر از دو قلوهای غیر همسان است.

البته به گفته دکتر آردن این نشان نمیدهد که ژن نقاشی وجود دارد، توانایی کودک در نقاشی در مهارتهای بسیاری ریشه دارد، از دقت مشاهده گرفته تا قدرت نگهداشتن قلم.

او می گوید: "ما هنوز خیلی مانده تا بفهمیم ژنها چگونه بر این همه رفتار مختلف تاثیر میگذارند."

این محققان معتقدند در مسیر تکامل، توانایی بشر در نقاشی به توانایی نوشتن تبدیل شده است. به گفته محققان "نقاشی رفتاری کهن است که قدمت آن به پانزده هزار سال قبل میرسد. ما با نقاشی سعی می کنیم به دیگران نشان دهیم که در ذهن ما چه می گذرد.

"توان کشیدن اشکال منحصر به انسان است و نشانه توان شناختی او است، توانی که با قابلیت ذخیره اطلاعات و تمدنسازی بشر را متحول کرده است."

این پژوهشگران میگویند توانایی کودک در نقاشی روشن نمیکند که آیا او در سالهای بعد به هنر علاقمند خواهد بود یا نه.

"این مطالعه استعداد هنری را نشان نمیدهد، نمرهای که به نقاشیها داده شد بر اساس دقت کشیدن اعضا بود، مثلا تعداد دست و پا."

"با وجود نظریههای متناقضی که درباره توانایی کودک در کشیدن نقاشی آدم وجود دارد، تحقیق ما نشان میدهد کودکانی که این توانایی را بیشتر بروز میدهند تا حدی با هوش تر از آنهایی هستند که این را نشان نمیدهند."

مطالب مرتبط: