کارهایی که باعث سقط جنین می شود

یکی از ناگورا ترین اتفاقاتی که در دوران بارداری رخ میدهد سقط جنین است. سقط جنین به معنای پایان یافتن بارداری در هرمرحلهای است که زندگی نوزاد در جریان است. علائم دقیق و قطعی سقط جنین مشخص نیست. بیشتر سقطهایی که در سه ماهه اول بارداری رخ میدهد، به دلیل ناهنجاریهای کروموزومی در جنین است. زمانی که سلول تخم تشکیل و تقسیم میشود، ممکن است اختلالاتی در تعداد یا در ساختمان کروموزوم به وجود آید که در این صورت حاملگی طبیعی نیست و بهتر این است که جنین در چنین وضع سقط شود. کروموزوم به ساختار بسیار ظریف و کوچک داخل سلول اطلاق میشود که ژنهای زیادی را حمل میکند. ژنها تعیینکننده خصلت فیزیکی افراد نظیر جنس، رنگ مو، رنگ چشم و نوع گروه خونی است. بیشتر ناهنجاریهای کروموزومی به طور اتفاقی رخ میدهد و ربطی به سلامت پدر و مادر ندارد. معمولا 60 درصد سقطها این علت را دارد و نگرانی در مورد تکرار آن بیمورد است، ولی درصد کمی از سقطها ممکن است علت زمینهای داشته باشد که باعث تکرار سقط شده و باید از لحاظ مشکلات کروموزومی، مشکلات غدد داخلی و ایمونولوژی بررسی شود. بعد از یکبار سقط جنین، نیاز است که تمام عوامل آن بررسی شود و معمولا بعد از یکبار سقط، به طور لزوم احتمال تکرار آن وجود ندارد. توصیه میشود بعد از سقط جنین در فاصله سه ماه، برای بارداری اقدام صورت بگیرد.

مطالب مرتبط: