چگونه از فرزند خود یک نابغه بسازیم

  به طور کلی استعدا به چه معناست ، توانایی اعجاب انگیز در یک موضوع خاص را استعداد در آن زمینه می گویندکه کشف درست آن کمک می کند تا فرد در زمینه درستی از زندگی گام برداشته و موفقیت را در تمام مراحل از آن خود کند.

کشف استعداد درونی برای دستیابی به اهدافی در زندگی درسی، شغلی و... مستلزم خودآگاهی میباشد، بدین معنا که انسان ویژگیهای اصلی شخصیت یعنی افکار، باورها، ارزشها، هیجانات، تمایلات، نقاط ضعف و قدرت خود را شناخته و آنها را در جهت رسیدن به اهداف مادی و معنوی مدیریت کند.

همه افراد برای پیداکردن استعدادهای پنهانی و درونی خود نیازمند تجربه هستند. اگر چه برخی با استعدادهای خاصی به دنیا میآیند اما اکثریت در جوامع مختلف آنقدر خوششانس نیستند که بتوانند در سالهای اولیه زندگی خود متوجه تواناییهای خاص خود شوند، لذا بایستی تنها به شانس تکیه نکرده و مرد عمل بود.

زمان در گذر است، پس بیشتر تلاش کنید، استعدادهای خود را انتخاب و مهارتها را ارتقا دهید و به کمال شخصی خود که عالیترین نسخه از شماست برسید.

با محیط آشتی کنید تا استعدادتان شکوفا شود
دکتر  فقیهی روانشناس در خصوص کشف استعدادهای درونی افراد گفت: زمانی که فرد با محیط اطراف تعامل داشته باشد متوجه میشود که مناسب چه کاری ساخته شده است. در این چنین شرایطی است که فرد قادر خواهد بود توانمندیهای خود را بروز و به اثبات برساند.

وی افزود: استعدادها غالباً ابعاد متفاوتی چون بعد جسمی و روانی دارند که برای کشف آنها باید مرحله به مرحله پیش رفت. برخی افراد هوش هیجانی بالا و هوش عقلی پایینی دارند و برخی بر عکس اینها هر دو هوش بالایی دارند.

گفتنی است که افراد همواره استعدادهای درونی را به صورت بینهایت دارند، اما در برخی شرایط ممکن است که کشف نشوند.

کشف استعداد کودک شما از نان شب واجبتر است
دکتر همراهی روانشناس کودکان استثنائی عنوان کرد: با توجه به شرایط سنی کودکان میتوان فهمید که چه استعدادی را در خود دارد. برخی کودکان تیز بوده و ابراز میکنند و از آینده تحصیلی و شغلی خود صحبت میکنند. شاید این گفته کودکان ثبات نداشته باشد، اما زمانی که به سنین 5 تا 6 سال میرسند، معمولاً استعداد درونی خود را نشان میدهند.

وی افزود: دستهای از کودکان  که به مهد رفته و آموزش میبینند که به این طریق نیز مربیان مهد میتوانند دریابند که استعداد ذاتی کودکان چه سمت و سوقی دارد.

اما نکته بسیار مهم اینجاست که مادران مهمترین نقش را در کشف استعداد فرزندان دارند، که متاسفانه در حال حاضر به دلیل مشغله شغلی کمتر به فرزندان و خواستههای آنها بها میدهند و از آنها غافل میشوند.

دکتر فقیهی نیز در این خصوص خاطرنشان کرد: والدین یکی از عوامل مهمی هستند که میتواند با فراهمآوردن شرایط محیطی باعث تعامل فرزند خود با محیط شوند. همچنین آموزش و پرورش نیز در کشف استعدادها نقش دارند، البته درک استعداد فهمی در دورانهایی که فرد در سنین پایینتری قرار دارد، چون مهد و دبستان کمتر است.


مطالب مرتبط: