شاید مشاهده کرده باشید هنگامی را که فرزندانتان را در اتاق تنها گذاشته اید و وقتی برگشته اید با صحنه های وحشتناکی مواجه شده اید. لوازمآرایشتان کاملا بهمریخته و صورت فرزندتان رنگی است. در یک دستش رژ و در دست دیگر یک قلممو گرفته و با هیجان سعی میکند خودش را آرایش کند. البته که میز و صندلی و در و دیوار اتاق هم در امان نیستند.
چگونه فرزندان را از استفاده از لوازم آرایش منع کنیم
 تقریبا همه کودکان، به ویژه دختربچهها علاقه غیرقابل وصفی به لوازمآرایش دارند. بیایید بپذیریم رنگبندی متنوع و بستهبندیهای جذاب لوازمآرایش دراین کنجکاوی بیتاثیر نیست. البته که نباید فراموش کنیم الگوبرداری از شخصیتهای کارتونی، اطرافیان و مهمتر از همه خودتان، دلیل اصلی کشیدهشدن بچهها پای میز آرایش شماست.

برای شما راهکارهایی داریم تا  از اشتیاق کودکتان به آرایش بکاهید.
مراقب باشید! واکنش اولیه شما هنگام مواجه با فرزندتان بسیار مهم است. برخورد عصبی شما میتواند حس کنجکاوی او را شدیدتر کند. از طرفی اگر او را تشویق کنید یا از او که حالا یک کوچولوی رنگارنگ است عکس بگیرید، احساس میکند که شما این کار او را دوست دارید و حالا برایتان جالبتر شدهاست. بنابراین خونسرد باشید و از راهکارهای زیر استفاده کنید:

کاملا منطقی صحبت کنید
 برای کودکتان توضیح بدهید که استفاده از لوازمآرایش برای سن آنها اصلا مناسب نیست. چون معمولا افرادی از این وسایل استفاده میکنند که عیب و نقضی روی صورتشان دارند یا میخواهند جوانتر بهنظر برسند. به او بگویید که کودکان آنقدر بینقص و زیبا هستند که نیازی به استفاده از این مواد ندارند. آنها باید بدانند پوست لطیفشان در اثر استفاده از لوازمآرایش آسیب میبیند.

جایگزین مناسب داشته باشید
چه اشکالی دارد که دخترکوچولوی شما بخواهد زیباتر باشد؟ برای او گلسر، تاج، سنجاقسر و تلهای رنگارنگ تهیه کنید و روشهای مختلف بستن مو را بهاو آموزشدهید و نشاندهید که این وسایل جزئی از لوازمآرایش مناسب سن اوست.
 لوازم آرایش مخصوص کودک

 برای کودکتان توضیح بدهید که استفاده از لوازمآرایش برای سن آنها اصلا مناسب نیست.
 
یادآوری یک خاطره
حتما شما هم یک روز تلخ را بهخاطر دارید که پوست دلبندتان در اثر یک شیطنت زخم کوچکی برداشته بود. آنروز را به او یادآوری کنید تا بداند زخم یا خراش یا آسیبهای پوستی آزاردهنده هستند. در ادامه به او بگویید که استفاده بیجا از لوازم آرایش باعث آسیب به پوست حساس و لطفا او خواهد شد. 
چگونه فرزندان را از استفاده از لوازم آرایش منع کنیم
شما الگوی کودکانتان هستید
اینبار شما قایم شوید! بله. باید سعی کنید جلوی چشم کودکان کمتر آرایش کنید. آنها شما را الگوی خود میدانند و هرچه از شما ببینند تکرار میکنند. برای آرایش کردن جایی بروید که در دید کودکان نباشید.

وسایل آرایشرنگارنگ و وسوسهانگیزتان را جلوی چشم نگذارید
کودکان رژ لب، لاک و رژگونه را بیشتر از بقیه وسایل شخصی شما دوست دارند. سعی کنید جای مخصوص و دورازدسترس برای این رنگارنگهای کوچک در نظر بگیرید.

لوازمآرایش مخصوص کودکان
اینبار که دارید برای خودتان خرید میکنید از فروشنده، لوازمآرایش مخصوص کودکان بخواهید. این محصولات جدید ضدحساسیت هستند و آسیب کمتری به پوست حساس بچهها وارد میکنند. اگر روند تربیتی شما با این مسئله مغایرت ندارد میتوانید با توجه به سن فرزندانتان برایش لاک یا رژ مخصوص بخرید. اما پیشنهاد ما این است که فرزندتان را به هرروشی که میتوانید مطمئن کنید که او زیباترین فرشته است و هیچ نیازی به آرایش ندارد.

مطالب مرتبط: