چگونه نوزاد را قنداق کنیم

قنداق کردن نوزاد مراحل ویژه خود را دارد که برای اینکه نوزاد خود را به درستی قنداق کنید این مراحل را انجام دهید.
1-یک پارچه و یا پتوی سبک مربعی شکل، در حدود 100 سانتی متر، به شکل لوزی را روی زمین پهن می کنیم. 
گوشه بالای آن را به سمت پایین تا کرده و نوزاد را به گونه ای که شانه هایش در قسمت تا خورده باشد قرار می دهیم. 

2-در حالیکه بازو چپ او را درکنار بدنش صاف نگه داشته اید، گوشه راست بالای قنداق را به سمت دیگر بدن او پایین کشیده و در زیر بدنش قرار دهید.

3- قسمت پایین قنداق را به سمت بالا تا جاییکه پاهای او خم می شود کشیده سپس قسمت اضافه پارچه را به سمت بالای قنداق ، زیر چانه نوزاد برگردانید.

4-در حالیکه بازو راست او را صاف در کنار بدن او نگه داشته اید، گوشه دیگر پارچه را که در حال حاضر آزاد است بیرون کشیده سپس بدون آنکه از کشیدن آن دست بردارید آن را بدور بدن نوزاد بپیچید و جلو بدن او برگردانید.

مطالب مرتبط: