چگونگی درخواست مجوز برای تأسیس مهد کودک خصوصى
به منظور درخواست مجوز برای مهدکودک لازم است متن زیر را بخوانید:

شرایط درخواستکننده چگونه باید باشد
۱. داشتن مدرک تحصیلى لیسانس یا بالاتر در رشتههاى مرتبط، با یک سال سابقهٔ کار پرورشى و آموزشى با کودک.
۲. داشتن مدرک تحصیلى لیسانس یا بالاتر از آن در سایر رشتهها، با سه سال سابقهٔ کار پرورشى و آموزشى با کودک.
۳. داشتن مدرک تحصیلى فوق دیپلم در رشتههاى مرتبط، با دو سال سابقهٔ کار پرورشى و آموزشى با کودک.
۴. داشتن مدرک تحصیلى فوق دیپلم در سایر رشتهها با چهار سال سابقهٔ کار پرورشى و آموزشى با کودک.
۵. داشتن مدرک تحصیلى دیپلم در سایر رشتهها با پنج سال سابقهٔ کار پرورشى با کودک.

 مدارک مورد نیاز چه چیزهایی است
۱. اصل شناسنامه و تصویر خوانا از صفحهٔ اول آن
۲. دو قطعه عکس 4*6 (تمام رخ، با حجاب کامل اسلامی، جدید) و درج مشخصات کامل در پشت آن
۳. اصل فیش بانکى به مبلغ ۱۵۰۰۰ ریال به حساب جارى شمارهٔ ۸۴۱ به نام خزانهٔ دولت نزد بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران واریز شده باشد (قابل پرداخت در کلیهٔ شعب بانک ملى ایران).
۴. اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلى
۵. گواهى معتبر سوابق کار با کودک

 محل مراجعه
تهران: خیابان شهید فیاضبخش، ضلع شمالى پارک شهر، ستاد مرکزى سازمان بهزیستى کشور، دفتر کل امور کودکان و نوجوانان

محل مراجعه براى طرح اعتراض یا شکایت
تهران: دفتر کل امور کودکان و نوجوانان

مطالب مرتبط: