خلاقیت در کودک از جمله مواردی است که باید از کودکی در جهت تقویت آن برآمد. مهدکودک جای مناسبی است که بتوان در آن علاوه بر ایجاد سرگرمی به تقویت و رشد ذهنی کودک پرداخت. از موارد مهمی که به رشد ذهنی کودک کمک می کند، ساخت کاردستی در مهدکودک می باشد. مربیان می توانند با ساخت کاردستی های متفاوت ایده های بسیاری را در ذهن کودکان بپرورانند.
در ادامه می توانید نمونه های متنوعی از کاردستی مهدکودک ها را مشاهده بفرمایید:مطالب مرتبط: