اثر کافئین بر بارداری

دوران بارداری دورانی ست که باید مادران نسبت به تغذیه شان توجه یی ویژه داشته باشند. دانشمندان دانمارکی طی معاملات و تحقیقاتی در حدود 10 سال به این نتیجه رسیدهاند که زنان بارداری که بیش از 8 فنجان قهوه در دوران بارداری مینوشند، دو برابر بیشتر به زنانی که قهوه نمینوشند در خطر مردهزایی قرار میگیرند. به گزارش سرویس علمی پژوهشی ایسکانیوز، این دانشمندان اعلام کردهاند که کافئین موجود در قهوه ممکن است سبب سفت شدن رگهای خونی تغذیه کننده جفت و در نتیجه آن کاهش اکسیژن رسانی جهت تکامل جنین شود. کافئین مستقیماً اثر مخرب روی تکامل قلب جنین دارد. آژانس استانداردهای غذایی بیان میکند که 300 mg کافئین، معادل 3 تا 4 فنجان قهوه در روز کاملاً بیضرر است وهیچگونه اثر مخاطره آمیز بر روی سلامتی مادر یا جنین ندارد.

مطالب مرتبط: