کاهش وزن در اوایل بارداری

تغذیه مناسب در دوران بارداری برای حفظ سلامتی مادر و جنین اهمیت بسیاری دارد اما کاهش وزن زنان در اوایل بارداری طبیعی است و جای نگرانی وجود ندارد. وجود حالت تهوع در 3 ماه اول دوران بارداری طبیعی است و حتی ممکن است این افراد به علت این عارضه 1تا 2 کیلو کاهش وزن نیز داشته باشند.

 زنان ممکن است در اوایل دوران بارداری خود دچار کاهش اشتها، حالت تهوع و استفراغ شوند، بنابراین وجود این حالات در آنها میتواند موجب کاهش وزن شان شود.
 اما کاهش وزن در هفته های آخر بارداری طبیعی نیست و نیاز به بررسی پزشک متخصص دارد، پس از گذشت دوران اوایل بارداری وزن این افراد به صورت تدریجی افزایش مییابد اما امکان تشدید حالت تهوع در هنگام گرسنگی افراد در میان وعدههای مختلف غذایی وجود دارد بنابراین این زنان نباید وعدههای غذایی طولانی مدت داشته باشند.
 کیفیت مواد غذایی که زنان در دوران بارداری مصرف میکنند بسیار حائز اهمیت است بنابراین کیفیت غذاهای مصرفی مهم تر از کمیت آنها است.

مطالب مرتبط: