کم تحرکی باعث تشدید گودی کمر در زمان بارداری می‌شود

در دوران بارداری باید به یکسری از موارد بسیار توجه کرد. کم تحرکی در زمان بارداری به افزایش قوس کمر منجر میشود و زنان باید پس از زایمان با رعایت رژیم غذایی و حرکات ورزشی مناسب برای برگشت قدرت و تناسب خود استفاده کنند. تشدید گودی کمر در زمان بارداری به علت ضعف عضلات کمر و کم تحرکی یکی از علل افزایش قوس کمر در بارداری است. در این راستا توصیه میشود زنان باردار پس از وضع حمل با رعایت یک رژیم غذایی مناسب وزن خود را به ایده آل نزدیک کنند. همچنین با استفاده از حرکات ورزشی به تقویت عضلات شکم و جلوی ران بپردازند تا تناسب قدرت و انعطاف پذیری عضلات به بدن آنان باز گردد.
مطالب مرتبط: