تارا فرسادفر از شمیرانات

نفر اول رشته هنر

    رشته مورد نظر: سینمای دانشگاه هنر یا ادبیات نمایشی دانشگاه تهران
    فرزند اول خانواده، دارای یک خواهر کوچکتر

کنکوری های برتر در سال 93 

به خاطر کنکور منظم شدم

سال کنکور از دفتر برنامهریزی استفاده میکردم و یاد گرفتم که خیلی منظم باشم. حتی میخواهم این برنامه و نظم را در کل زندگیام نیز داشته باشم. در زمان کنکور از ساعت 6 صبح شروع به درس خواندن میکردم و شبها حدود ساعت 11 میخوابیدم. من همیشه درسخوان بودم. در واقع در سالهای دبیرستان همیشه نمرههایم خیلی خوب بود اما چون میدانستم در رشته دیگری میخواهم کنکور بدهم خیلی منظم درس نمیخواندم اما سال کنکور خیلی برنامه منظمی داشتم.

بیشتر دوست داشتم صبح خیلی زود شروع به درس خواندن کنم تا ساعت درسیام زودتر تمام شود. همچنین از آنجایی که همیشه درسخوان بودم پدر و مادرم هیچ فشاری به من نمیآوردند و نمیگفتند برو درست را بخوان! من طی این مدت اصلا خسته نشدم چون از اول هدفم را مشخص کرده بودم و میخواستم رتبه یک کنکور را بهدست بیاورم. همیشه از این هدف انرژی میگرفتم. علاوه بر این در سال کنکور سعی میکردم خیلی تعادل داشته باشم چون اگر تلاش همراه با تفریح نباشد، فرد کم میآورد برای همین سعی میکردم هر هفته به یکی از تفریحاتم بپردازم.

عاشق شکلات هستم!

اهل ورزش کردن نیستم و بیشتر دوست دارم فوتبال نگاه کنم. اوقات فراغتم را معمولا با کتاب خواندن یا تئاتر و سینما رفتن با دوستانم میگذرانم. یکی از کتابهای موردعلاقهام «خداحافظ گاریکوپر» اثر «رومن گاری» است. فیلم مورد علاقهام هم «اوگتسو، قصه ماه پریدهرنگ» اثر «کنجی میزوگوشی» است.

محمد مرادیشهمیری از تهران

نفر اول رشته زبان

    رشته مورد نظر: مهندسی برق به عنوان رشته اول و زبان به عنوان رشته دوم
    فرزند اول خانواده، دارای یک خواهر و برادر کوچکتر

 کنکوری های برتر در سال 93

کارتون بیشتر دوست دارم تا فیلم!

من معمولا در زندگی از برنامه خاصی پیروی نمیکنم و فقط در دوران کنکور دفتر برنامهریزی داشتم که اول هر هفته آن را پر میکردم.  البته گاهی اوقات برنامههای تفریحی هم داشتم. در سال کنکور هر زمان خسته و ناامید میشدم، نامههای انگیزشی مشاورم را میخواندم. پدر و مادرم هم سختگیر نبودند و همه تلاششان را میکردند تا محیط مناسبی برایم فراهم کنند. متاسفانه اهل ورزش کردن نیستم اما به شنا خیلی علاقه دارم.

همچنین برنامهنویسی و کتاب خواندن را خیلی دوست دارم. در این زمینه بیشتر کتابهای داستانی و رمان میخوانم. البته به کتابهای درسی هم علاقه دارم. خیلی اهل بیرون رفتن با دوستان نیستم و زیاد تلویزیون و فیلم نگاه نمیکنم اما در کل میتوانم بگویم بیشتر به کارتونهای بچهها علاقه دارم.

مهتا منصوری از تهران

نفر دوم رشته هنر

    رشته مورد نظر: نوازندگی جهانی دانشگاه تهران
    فرزند دوم خانواده، دارای یکبرادر بزرگتر 

کنکوری های برتر در سال 93

خسته میشدم، ساز میزدم!

من همیشه شبها زود میخوابیدم یعنی سعی میکردم خوابم را کامل داشته باشم. صبحها هم معمولا ساعت 7 تا 8 بیدار میشدم و از 9 درس خواندن را شروع میکردم. همچنین سعی میکردم صبح درس بخوانم و ظهر استراحت میکردم. درواقع وقفههای کوتاه برای خودم تعیین میکردم. برای مثال 30 تا 60 دقیقه درس میخواندم و بعد کمی استراحت میکردم سپس دوباره درس خواندن را شروع میکردم.

هیچوقت پشت سر هم درس نمیخواندم که خسته شوم. البته دو ماه آخر گاهی خسته میشدم. در چنین مواقعی سعی میکردم خیلی به خودم فشار نیاورم و سخت نگیرم بنابراین به اندازه کافی استراحت میکردم تا روحیهام قوی بماند. خیلی اوقات هم برای اینکه روحیهام بهتر شود، در طول روز ساز ویولن میزدم چون رشته موسیقی را انتخاب کردم.

سیدشایان پورمیربابایی از آستانه اشرفیه

نفر اول رشته علوم تجربی

    رشته مورد نظر: پزشکی دانشگاه تهران
    فرزند اول خانواده، دارای یک خواهر کوچکتر

 کنکوری های برتر در سال 93

هری پاتر را دوست داشتم

در اوایل سال کنکور معمولا حدود ساعت 6:30 صبح از خواب بیدار میشدم و 12شب میخوابیدم. اواخر هم برای هماهنگی با ساعت کنکور زودتر بیدار میشدم. در حال حاضر هم سعی میکنم موقع نماز صبح بیدار شوم و بعد اگر کاری نداشته باشم دوباره میخوابم. معمولا روزهایی که مدرسه داشتم 6 تا 7 ساعت و روزهای تعطیل 10 تا 12 ساعت به طور میانگین درس میخواندم. گاهی اوقات هم احساس میکردم خیلی خسته شدهام و ناامید میشدم. در این مواقع سعی میکردم با مادرم صحبت کنم و با خانواده بیرون میرفتیم و به تفریح و ورزش میپرداختیم.

در رابطه با برنامه غذایی باید بگویم که دستپخت مادرم را خیلی دوست دارم و هر غذایی که مادرم درست کند را با علاقه میخورم. من درکل خیلی تلویزیون و فیلم نگاه نمیکنم. حتی قبل از کنکور هم همینطور بودم اما اهل مطالعه هستم. چندین سال پیش بیشتر رمان میخواندم اما الان معمولا زندگینامه دانشمندان و کتب علمی را مطالعه میکنم. در کودکی هم خیلی به کتابهای هری پاتر علاقه داشتم.

صدرا صفا دوست از تبریز

نفر سوم رشته علوم ریاضی و فنی

    رشته موردنظر: کامپیوتر دانشگاه شریف
    فرزند دوم خانواده، دارای یک برادر بزرگتر

 کنکوری های برتر در سال 93

دوست داشتم زودتر کنکور تمام شود!

در سال کنکور معمولا ساعت 9 یا 10 صبح از خواب بیدار میشدم و شبها حدود 12 میخوابیدم. قبل از عید روزی 6 ساعت و بعد از عید روزی 8 ساعت درس میخواندم.  بیشتر هم صبح، ظهر و عصر عادت به درس خواندن داشتم. دفتر برنامهریزی هم نداشتم اما همیشه فکر درس و کنکور بودم. در اوقات فراغتم هم معمولا تلویزیون و فیلمهای اکشن میدیدم یا با کامپیوتر کار میکردم.

خیلی وقت برای بیرون رفتن با دوستانم نداشتم. در اواخر اردیبهشت خیلی خسته شده بودم و دلم میخواست زودتر کنکور تمام شود. پدر و مادرم هم پیگیر درسهای من بودند اما وقتی میدیدند نتایج آزمونهایم خوب است دیگر خیلی سخت نمیگرفتند.

علی ولایی از شمیرانات

نفر اول رشته علوم انسانی

    رشته موردنظر: حقوق دانشگاه تهران یا شهید بهشتی
    فرزند چهارم خانواده، دارای دو برادر و یک خواهر بزرگتر

 کنکوری های برتر در سال 93

با وقفه درس میخواندم

قاعدتا فرد زمانی که برای کنکور درس میخواند باید نظم بیشتری داشته باشد تا نتیجه بگیرد. من هم صبحها معمولا یک ربع به 7 بیدار میشدم و تا 7:30 درس خواندن را شروع میکردم. شبها هم حدود ساعت 11 میخوابیدم. درس خواندنم طوری بود که مثلا یک ساعت و نیم یا یک ساعت و 45 دقیقه درس میخواندم و بعد 10 تا 15 دقیقه استراحت میکردم تا دوباره بازه بعدی را شروع کنم. به ورزش علاقه دارم. در مدرسهمان هم سالن ورزشی داشتیم و هر فردی میتوانست ورزش مورد علاقهاش را انجام دهد. من هم هر هفته پنجشنبهها 1:30 تا 2 ساعت فوتبال میرفتم.

در اوقات فراغتم هم گاهی اوقات به مطالعه پژوهشها و تحقیقات در زمینه مسائل دینی و یا کتابهای شعر و تاریخی و... میپردازم یا تلویزیون، فوتبال و فیلم نگاه میکنم. در سال کنکور هم خود مدرسه هر چند وقت یک بار ما را به تفریح میبرد تا روحیهمان عوض شود. مهمترین نکته این است واقعا بدون برنامهریزی نمیتوان به جایی رسید. علاوه براینها، توکل به خدا و دعای اطرافیان هم نقش بسیار مهمی داشته است.

یاسمن سعیدی از تهران

نفر اول رشته ریاضی و فنی

    رشته موردنظر: مهندسی برق دانشگاه شریف
    فرزند اول خانواده، دارای یکخواهرکوچکتر

 کنکوری های برتر در سال 93

برای هر دقیقهام برنامه داشتم!

در سال پیش دانشگاهی خیلی روی برنامه تاکید داشتم حتی برای هر دقیقهام برنامه داشتم! روزهایی که مدرسه میرفتم معمولا حدود ساعت 6  از خواب بیدار میشدم و شبها 11:30 میخوابیدم. درواقع هفتهای 40 تا 50 ساعت درس میخواندم. بیشتر هم عصرها دوست داشتم درس بخوانم. دفتر برنامهریزی هم نداشتم اما قبل از شروع هر هفته برنامهام را روی یک برگه مینوشتم و به دیوار اتاقم میزدم. وضعیت درسیام برای پدر و مادرم خیلی مهم بود اما بیشتر از همه برای خودم اهمیت داشت و خیلی نسبت به درس خواندنم سرسخت بودم.

اهل ورزش کردن نیستم. اما مطالعه را دوست دارم. قبل از سال کنکور مطالعه غیردرسی مثل رمان و... زیاد داشتم و خودم هم داستان و گاهی نمایشنامه مینوشتم. آخرین رمانی که خواندم «جای خالی سلوچ» اثری از محمود دولتآبادی بود. به موسیقی هم علاقه دارم و سنتور میزنم. در اوقات فراغتم هم معمولا با دوستانم سینما میروم.

نگین یغمایی از تهران

 نفر دوم رشته ریاضی و فنی

    رشته موردنظر: مکانیک دانشگاه شریف
    فرزند دوم خانواده، دارای یک خواهر بزرگتر

 کنکوری های برتر در سال 93

عادت بدی داشتم!

در زندگیام دفتر برنامهریزی ندارم اما میدانم روز بعد قرار است چهکار کنم. برای کنکور هم همینطور بودم. من همیشه درسخوان بودم و یک عادت بدی داشتم و آن اینکه بیوقفه و بدون استراحت مثلا برای 3 یا 4 ساعت درس میخواندم. خرید را هم خیلی دوست دارم! علاوه براینها در حال حاضر مشغول ویراستاری چند کتاب کنکور هستم. از برنامههای تلویزیونی مورد علاقهام هم میتوانم به مسابقات والیبال، اخبار ورزشی و برنامه «قند پهلو» اشاره کنم.

در زمان کنکور فکر میکنم فقط روزی نیم ساعت تلویزیون تماشا میکردم اما الان حدود 2 تا 3 ساعت نگاه میکنم. به سینما رفتن هم علاقهای ندارم و کلا اهل دیدن فیلم نیستم، در عوض رمانهای قدیمی انگلیسی را خیلی دوست دارم، البته الان کمتر آنها را مطالعه میکنم.