چطور ناخن‌های نوزاد را بگیریم

فکر گرفتن ناخنهای دست و پای نوزاد کمسن ممکن است ناراحتکننده باشد اما مهم است ناخنهای کودک را کوتاه نگهدارید تا از خراشیده شدن پوست در حین پوست یا بازی کردن جلوگیری به عمل آید. برای کوتاه کردن ناخن کودک به این طریق عمل کنید: از همسرتان بخواهید در حالیکه شما ناخن کودک را کوتاه میکنید، او را بگیرد. مکانی یا موقعیتی را برای کوتاه کردن ناخن کودک انتخاب کنید که کودک در آن وضعیت آرامتر است، مثلا روی پاهایتان یا در گهواره. میتوانید صبر کنید تا کودک به خواب رود. سعی کنید به جای استفاده از ناخن گیر از سوهان ناخن برای کوتاه کردن ناخن کودکان استفاده کنید. اگر هنگام ناخن گرفتن، اندکی خونریزی ایجاد شد، نترسید. ناحیه با یک گازاستریل پاک کنید، اما لازم نیست آن را پانسمان کنید. نوزاد ممکن است بانداژ را در بیاورد و این شی خطر خفگی را دارد. ناخنهای کودک را دست کم هفتهای یک بار بگیرید، یا اگر سرعت رشد ناخن بیشتر است، با فواصل کمتر این کار را انجام دهید.
مطالب مرتبط: