یبوست در نوزاد بیشتر می تواند به دلیل عدم تغذیه مناسب نوزاد باشد، شیر گاو در نوزادان ایجاد یبوست می کند. نوزادانی که از شیر مادر تغذیه میکنند روزی 3 تا 4 نوبت دفع مدفوع دارند.
 
شیر مادر بهترین تغذیه توصیه شده نوزاد است که در کودک ایجاد یبوست نمی کند. البته نحوه کارکردن شکم نوزاد به نوع تغذیه مادر نیز بستگی دارد. بنابراین مصرف سالاد و سبزیجات برای مادران شیرده توصیه میشود؛ چراکه این امر سبب میشود نوزاد نیز با مصرف شیر مادر روزی 5 تا 6 مرتبه دفع مدفوع داشته باشد که البته این موضوع نشان از اسهال نیست.
 
استفاده بیشتر از پروتئین و گوشت و مصرف کمتر سبزیجات از سوی مادران شیرده منجر به آن میشود که نوزادان آنها هر دو روز یکبار دفع مدفوع داشته باشند که البته این نیز نشان از یبوست نیست.مطالب مرتبط: