یوگا در بارداری

دانشمندان ایتالیایی بر اساس مطالعات جدید خود به این نتیجه رسیده اند که تمرین های یوگا می تواند اثرات مفیدی را بر روی زنان باردار در پی داشته باشد. هموطن آنلاین_دانشمندان ایتالیایی بر اساس مطالعات جدید خود به این نتیجه رسیده اند که تمرین های یوگا می تواند اثرات مفیدی را بر روی زنان باردار در پی داشته باشد. محققان بر پایه مطالعات جدید خود به این نتیجه رسیده اند که یوگا ورزشی مطمئن برای زنان باردار محسوب می شود. نتایج به دست آمده از بررسی های اخیر نشان می دهد علاوه براین که یوگا درد را در زنان باردار کاهش می دهد، از تولد نوزادان نارس و کم وزن جلوگیری می کند. گفته می شود مادرانی که تمرین های یوگا انجام می دهند، وزن نوزادان آن ها معمولا بیشتر از 5/2 کیلوگرم بوده و قد آن ها نیز از دیگر نوزدان بلند تر خواهد شد. برخی محققان بر این باورند یوگا از بروز ناراحتی های عصبی در دوران بارداری و پس از آن جلوگیری خواهد کرد.


مطالب مرتبط: