۱۰۰ سال بعد دیگر در زمین فیل نیست بنابر مطالعات جدید تعداد فیلهایی که سالانه در آفریقا کشته میشوند از تعداد فیلهای متولد شده پیشی گرفته است.

کارشناسان حیات وحش میگویند که از سال ۲۰۱۰ میلادی به بعد سالانه به طور متوسط نزدیک به ۳۵ هزار راس فیل در این قاره کشته شدهاند. آنها هشدار میدهند در صورتی که این روند ادامه یابد پس از ۱۰۰ سال فیلها به طور کامل از روی زمین محو خواهند شد.

در این بررسی که در مجله دستاوردهای آکادمی ملی علوم آمریکا منتشر شده، «جورج ویتمایر»، سرپرست اصلی این مطالعه میگوید: بشر در حال نابود کردن جمعیت فیلها در سراسر قاره آفریقاست و امروز شاهد کاهش وحشتناک جمعیت فیلها هستیم.

تجارت غیرقانونی عاج فیل طی سالهای اخیر افزایش جدی یافته به طوری که یک کیلوگرم عاج فیل در حال حاضر هزاران دلار ارزش دارد ضمن اینکه تقاضا برای عاج فیل با رشد سریع بازار این کالا در آسیا، روز به روز افزایش مییابد.

در حالی که طرفداران محیط زیست تاکنون نیز چشمانداز آینده فیلها را ناامیدکننده میدانستند، این مطالعه جزئیات دقیقتری از ارزیابی تاثیر شکار این پستانداران بر آینده نسل فیلهای آفریقایی ارائه میدهد. بنابراین مطالعه، قاره آفریقا حدفاصل سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ میلادی شاهد کاهش سالانه ۷ درصدی جمعیت فیلها بوده است. از آنجا که تولد فیلها سالانه ۵ درصد به جمعیت آنها میافزاید این بدین معناست که در مجموع تعداد بیشتری از فیلها در مقایسه با نرخ فیلهای متولدشده، کشته میشوند.

برآوردها همچنین نشان میدهد که طی یک دهه، جمعیت فیلها در آفریقای مرکزی ۶۰ درصد کاهش یافته است.


مطالب مرتبط: