نشانه های افسردگی بعد از زایمـــان
بسیاری از مادران بعد از زایمان خود دچار افسردگی میشوند
. این افسردگی معمولا خفیف است و پس از مدتی از بین میرود ولی اگر برخورد آگاهانهای وجود نداشته باشد میتواند جدیتر و طولانیتر شود... به خصوص خانمهایی که در طول زندگیشان سابقه افسردگی یا دیگر اختلالات روحی و روانی داشتهاند باید بیشتر از دیگران مراقب باشند. تحقیقات تازه نشان داده حساسیت به تغییرات هورمونی پس از زایمان، تغییر وضعیت زندگی و قرار گرفتن در نقش مادری، سوء تغذیه و کمبود خواب و دیگر مشکلاتی که ممکن است در زندگی یک مادر وجود داشته باشد از عوامل دچار شدن به افسردگی پس از زایمان است. این نوع افسردگی تفاوت اساسی با افسردگیهای دیگر ندارد ولی چون در زمان حساسی اتفاق میافتد باید توجه زیادی به آن کرد. محققان میگویند بیخوابی، کم اشتهایی، اندوه، ناامیدی، اضطراب، خشم زیاد و بیعلت و بیاحساس بودن نسبت به فرزند تازه به دنیا آمده میتواند نشانههایی از بروز این نوع افسردگی باشد البته سردرد و درد در قسمتهای دیگری از بدن هم میتواند نشانههای این نوع افسردگی باشد. اگر حتی فقط چند مورد از این نشانهها را داشتید و مطمئن نبودید به افسردگی دچار شدهاید باز هم حتما به پزشک مراجعه کنید. چون ممکن است این افسردگی پیشرفت کند و در آن صورت نیاز به مصرف دارو پیدا کنید که میتواند شیردهی شما را هم مختل کند.

مطالب مرتبط: