رفتارهای عجیب کودکان نوپا

آنها افکار خود را بیان میکنند
 کودکان هیچ فیلتری ندارند، بنابراین آن چه میاندیشند را بیان میکنند که حتی ممکن است موجب شرمندگی شما شود. نگران نباشید، او به زودی یاد خواهد گرفت که چه چیزی را در کجا بیان کند بنابراین تنها به حرفهای جالب او بخندید.

آنها درکی از زمان ندارند
شاید شما بارها به کودک خود بگویید که ساعت 4 صبح است اما واقعیت این جا است که او درکی از زمان ندارد. برای او زمان تنها «حال» است. نگران نباشید زمانی که کودک شما وارد پیش دبستانی شود همه چیز به حالت عادی تبدیل میشود.

آنها به چیزهای عجیب علاقه نشان میدهند
اگر شما مجموعهای از اسباب بازیهای زیبا و دست ساز را به او میدهید، کودک شما عجیبترین را انتخاب خواهد کرد.

غذای مورد علاقه او مدام تغییر میکند
شما برای کودکتان غذایی درست میکنید که دوست داشت اما اکنون او طوری آن را میخورد که انگار زهر است. این حالت طبیعی است زیرا کودک شما در حال شکل گیری حس چشایی خود است.

زمانی که شما میخواهید، آنها نمیخوابند
زمانی که شما میخواهید کودکتان بخوابد، او امتناع میکند و بر عکس، زمانی که میخواهید به عنوان مثال او را به پزشک ببرید، در ماشین میخوابد. نگران نباشید در سن 3 سالگی راحتتر میتوان کودکان را بیدار نگه داشت. خودشان نیز دیگر در مکانهای عمومی به خواب نخواهند رفت.

آنها تمام دکمهها را فشار خواهند داد
روی دکمهها چیزی نوشته که تنها کودکان میتوانند بخوانند: «مرا فشار بده» و پشت آن: به حرف مادرت گوش نکن.

چیز بد برای آنها به معنی آخر جهان است
شما صدای گریه کودکتان را میشنوید و فکر میکنید دردی شدید دارد، به سرعت به سمت او میروید تا از فاجعهای که اتفاق افتاده با خبر شوید اما ناگهان متوجه میشود که عروسکش از دستش افتاده است. نگران نباشید کودک به زودی، در سن پیش دبستانی، معنی خوب و بد و شدت آنها را در خواهد یافت.

مطالب مرتبط: