7توصیه برای صبخانه خوردن کوچولوها

توصیه های زیر را بخوانید و بهکار ببندید. امیدوارم کودکانتان صبحانهخور حرفهای شوند. 1) میز را بچینید: به همراه فرزند خود، از شب قبل، میز صبحانه فردا را بچینید. البته هنگامیکه کودکتان خوابید مواد فاسدشدنی را، دوباره در یخچال قرار دهید. صبح هنگام نیز، ابتدا میز را مثل شب پیش آماده کنید بعد کودکتان را 15 تا 20 دقیقه پیش از خوردن صبحانه بیدار کنید تا دستگاه گوارشی او کمکم شروع بهکار کند. 2) نوشیدنیهای اشتهاآور: پیشنهاد میشود، وقتی کودکتان از خواب برخاست یک لیوان بزرگ آب یا آب پرتقال به او بدهید. به این ترتیب او به اشتها میآید. مطمئن باشید چند دقیقه بعد، شتابان به سمت میز صبحانه میآید. 3) با بوفه موافقید؟ کوچولوها همیشه دوست دارند ادای بزرگترها را در بیاورند. آنها عاشق بوفهاند و دوست دارند غذاها روی میز چیده شده باشد تا آنها هر چه میخواهند بخورند. آب پرتقال، نان، بیسکوئیت، شکلات صبحانه، شیر، پنیر و... را روی میز بچینید و مطمئن باشید، چشمان کودک، بزرگتر از معدهاش خواهد شد و از تمام غذاهای روی میز تا جائیکه بتواند میخورد. 4) یک نمونه جالب: فراموش نکنید که بهترین راه یادگیری، مثالزدن است. شما نیز همراه کودکتان بنشینید و صبحانه کامل بخورید. کودکتان از شما الگو میگیرد و کارهای شما را تقلید میکند. وقتی چند لقمه خوردید، تازه اشتهایتان باز میشود، بهخصوص اگر یک تلفن همراه داشته باشید. 5) نان تازه، عالی است! آمار نشان داده است که از هر10 کودک، 4 نفر تنها بهدلیل نبودن نان تازه سر میز صبحانه، رغبتی به خوردن ندارد. در صورتیکه کودکتان نسبت به خوردن صبحانه بیمیل است، نان تازه را امتحان کنید. بوی نان تازه همه را به اشتها میآورد. اگر وقت خرید نان را ندارید، پیشنهاد میکنیم مقداری شیر و شکر روی نان مانده بمالید و آن را 5 دقیقه در ماکروفر قرار دهید تا بوی نان تازه بهخود بگیرد. 6) از داستانهای زیبا کمک بگیرید: سعی کنید سر میز صبحانه وقت را غنیمت شمرده و کتاب داستانی، درباره صبحانهخوردن برای کودکتان بخوانید. کاری کنید که آب از لب او آویزان شود. 7) اصرار نکنید: در صورتیکه با وجود انجام تمامی این کارها، باز هم کودک شما صبح از خواب برخاست و میلی به خوردن صبحانه نشان نداد، به او فشار نیاورید. یک لیوان شیر یا آب پرتقال به او بنوشانید و تا ساعت ناهار در صورت تمایل، به او میوه بدهید. مطمئن باشید او فردا صبح بهتر از امروز، صبحانه میخورد.
مطالب مرتبط: